Minstelønnssatser

Minstelønnssatser per 1. april 2023: 

Lønnstabell Månedslønn Timelønn
Unge arbeidstakere under 16 år 19 647 120,91
Unge arbeidstakere under 18 år 20 134 123,9
Lønnstrinn 1 27 874 171,53
Lønnstrinn 2 28 012 172,38
Lønnstrinn 3 (25 år) 28 350 174,46
Lønnstrinn 4 29 258 180,05
Lønnstrinn 5 32 468* 199,80*
Lønnstrinn 6 39 255* 241,57*
Timelønn
Ansatte på sentrallager eller hovedlager 256,75

*Gjelder fra 1.2.2024. Gamle satser: Lønnstrinn 5 – kr 31 655 pr. mnd. og 194,8 pr. time. Lønnstrinn 6 – kr 37 882 pr. mnd. og 233,12 pr. time.

Minstelønnssatsene for bedrifter som følger stillingsvurdert lønnssystem, per måned fra 1.4.2023 og 1.2.2024: 

Ungdom under 16 år

19 647

           
Ungdom under 18 år 

20 134

           
Lønnsgruppe II Lønnstrinn 1 2 3 4 5 6
kr pr. måned

27 874

28 012

28 350

29 258

32 468

39 255

Lønnsgruppe III Lønnstrinn 3 4 5 6 7 8
  kr pr. måned

28 350

29 258

32 468

39 255

   
Lønnsgruppe IV Lønnstrinn 5 6 7 8 9 10
  kr pr. måned

32 468

39 255

       
Lønnsgruppe V Lønnstrinn 8 9 10 11 12 13
kr pr. måned
Lønnsgruppe VI Individuell lønnsfastsettelse
 • Historiske tall

  Tidligere minstelønnssatser:

  2018 2019 2020 2021 2022

  2023

  Lønnstrinn 1 25.599 25.924 25.924 26.330 26.574 27.874
  Lønnstrinn 2 25.737 26.062 26.062 26.468 26.712 28.012
  Lønnstrinn 3 26.075 26.400 26.400 26.806 27.050 28.350
  Lønnstrinn 4 26.658 27.146 27.146 27.714 27.958 29.258
  Lønnstrinn 5 27.592 28.405 28.405 29.298 30.355 31.655
  Lønnstrinn 6 32.495 33.438 34.371 34.956 36.013 37.882

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Pause i forhandlingene mellom Virke og Finansforbundet

  Forhandlingene mellom Virke og Finansforbundet om revisjon av Funksjonæravtalen settes på pause. 

  Dato for nye forhandlinger legges ut her så snart det er avtalt med vår motpart.

 • : Garantitillegg per 1. februar 2024

  Virke og motpartene har kommet til enighet om garantireguleringen for 2024.

  Det er beregnet nye satser på lønnstrinn 5 og 6 for:

  Og ny sats på høysete lønnstrinn i de to reiselivsavtalene våre med Handel og kontor og Parat

 • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 mellom YS og Virke kan iverksettes

  Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

  Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

 • : Garantitillegg per 1. februar 2023

  Virke har kommet til enighet med motpartene om garantireguleringen for 2023. Garantitillegget gjelder for Landsoverenskomsten med tilknyttede bransjeavtaler, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene.

  Enigheten innebærer følgende: 

  • Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 8,- per time (kroner 1.300,- per måned). Etter justeringen er lønnssatsen kr 229,62 pr time / 37.313,- pr mnd.*
  • For ansatte på Reiselivsavtalene med HK og Parat økes høyeste minstelønn med kr 8,- pr time (kroner 1.300,- per måned). Etter justeringen er lønnssatsen kr 229,62 pr time / 37.313,- pr mnd.*

  * Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2023. 

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene trinn 6. Tillegg gis derfor bare til ansatte som lønnes på trinn 6 eller høyere, og som etter reguleringen ligger under ny minstelønnssats

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene