Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Lokale forhandlinger på 55 minutter!

  Vi går gjennom hvordan du best mulig gjennomfører lokale forhandlinger, fra forberedelse til gjennomføring og etterarbeid.

Normallønnssatser

Fra 1. april 2023 gjelder følgende lønnsskala:

Lønnsskala Timelønn
Under 18 165,05 kr
0-2 års ansiennitet 216,04 kr
2-4 års ansiennitet 219,41 kr
Over 4 års ansiennitet 226,14 kr
Over 10 års ansiennitet 229,99 kr

Siste nytt for denne avtalen

 • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 mellom LO og Virke kan iverksettes

  Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

  Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

 • : Nye allmenngjorte minstelønnssatser i renholdsbransjen er per juli 2022 ennå ikke vedtatt. Virke vil sende ut informasjon når nye satser foreligger

  Etter tariffoppgjøret 2022 har Tariffnemnda sendt utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter på høring. Høringsfristen er 9. september 2022.

  Renholdsoverenskomsten er delvis allmenngjort. Det innebærer at arbeidstakere i private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, og ansatte som utfører renhold i disse eller for disse bedriftene, minst skal ha betalt de allmenngjorte satsene. Det er Tariffnemnda som vedtar lønnssatser i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Forskriften gjelder ikke for virksomheter omfattet av Renholdsoverenskomsten eller en annen tariffavtale inngått med en fagforening med såkalt innstillingsrett, for eksempel Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter eller Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten.

  Les mer om allmenngjort minstelønn

 • : Hovedtariffoppgjøret 2022: Enighet i forhandlingene om revisjon av Renholdsoverenkomsten med Norsk Arbeidsmandsforbund

  Virke ble 9. mai enig med Norsk Arbeidsmandsforbund om revisjon av Renholdsoverenskomsten.

  Resultatet skal på uravstemning blant Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer, og vil ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 1. juni.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene