Normallønnssatser

Fra 1. mai 2022 gjelder følgende lønnsskala:

Lønnsskala Timelønn
Under 18 153,55 kr
0-2 års ansiennitet 204,54 kr
2-4 års ansiennitet 207,91 kr
Over 4 års ansiennitet 214,64 kr
Over 10 års ansiennitet 218,49 kr

Siste nytt for denne avtalen

 • : Nye allmenngjorte minstelønnssatser i renholdsbransjen er per juli 2022 ennå ikke vedtatt. Virke vil sende ut informasjon når nye satser foreligger

  Etter tariffoppgjøret 2022 har Tariffnemnda sendt utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter på høring. Høringsfristen er 9. september 2022.

  Renholdsoverenskomsten er delvis allmenngjort. Det innebærer at arbeidstakere i private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, og ansatte som utfører renhold i disse eller for disse bedriftene, minst skal ha betalt de allmenngjorte satsene. Det er Tariffnemnda som vedtar lønnssatser i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Forskriften gjelder ikke for virksomheter omfattet av Renholdsoverenskomsten eller en annen tariffavtale inngått med en fagforening med såkalt innstillingsrett, for eksempel Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter eller Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten.

  Les mer om allmenngjort minstelønn

 • : Hovedtariffoppgjøret 2022: Enighet i forhandlingene om revisjon av Renholdsoverenkomsten med Norsk Arbeidsmandsforbund

  Virke ble 9. mai enig med Norsk Arbeidsmandsforbund om revisjon av Renholdsoverenskomsten.

  Resultatet skal på uravstemning blant Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer, og vil ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 1. juni.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.