Snarveier

Lønn oppdatert 2020

Lønnssatser pr 1. september 2020:

Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning  1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning  1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet i mellomoppgjøret 2021 for Landsoverenskomst for legesentre

  Torsdag 17. februar 2022 ble Virke og Fagforbundet enige om mellomoppgjøret 2021 for Landsoverenskomst for legsentre.

  Sentrale tillegg 
  Det er gitt sentrale tillegg på garantilønnstabellen. Virkningstidspunktet er 1. mai.
   
  Lokale forhandlinger
  Det er avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene er 31. mars 2022, med ankefrist 14. april.
   
  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble i 2021 enige om å utsette forhandlingene om årets tariffoppgjør på bakgrunn av situasjonen i samfunnet. Utsettelsen medførte forskyvning av forhandlingene for Landsoverenskomst for legesentre. Virke og Fagforbundet tilkjennegir i protokollen til forhandlingene at forskyvningen kan innebære utfordringer i forbindelse med gjennomføring av tariffoppgjøret, herunder lokale forhandlinger. Virke og Fagforbundet anmoder likevel partene om konstruktiv dialog lokalt, og om å etterstrebe enighet i de lokale forhandlingene.

  Det er derfor viktig at virksomhetene starter planlegging av forhandlingene så snart som mulig – selv om resultatet må vedtas av Fagforbundet sentralt før oppgjøret kan iverksettes. Virke vil gi beskjed når resultatet er vedtatt.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.