Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 mellom LO og Virke kan iverksettes

  Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

  Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

 • : Oppgjøret er vedtatt og resultatet kan iverksettes

  Fagforbundet har meddelt at resultatet for Landsoverenskomst for legesentre er godkjent. Resultatet kan derfor iverksettes.

  De avtalte endringene følger av protokollen fra forhandlingene og er beskrevet nærmere i Tariffnytt som sendes bedriftene som er bundet av overenskomsten.

 • : Enighet med Fagforbundet

  Fortsettelse på hovedoppgjøret 2022. Virke ble tirsdag 7. mars 2023 enig med Fagforbundet i forhandlingene om hovedoppgjøret 2022 for Landsoverenskomst for legesentre. 

  Resultatet skal på uravstemning i Fagforbundet før oppgjøret kan vedtas, og svarfristen er satt til 20. mars.

  Lønnstillegg og øvrige endringer skal ikke iverksettes før oppgjøret er vedtatt.

  Nærmere informasjon om resultatet kommer i eget tariffnytt når oppgjøret er vedtatt.

  Les protokollen her

 • : Enighet i mellomoppgjøret 2021 for Landsoverenskomst for legesentre

  Torsdag 17. februar 2022 ble Virke og Fagforbundet enige om mellomoppgjøret 2021 for Landsoverenskomst for legsentre.

  Sentrale tillegg 
  Det er gitt sentrale tillegg på garantilønnstabellen. Virkningstidspunktet er 1. mai.
   
  Lokale forhandlinger
  Det er avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene er 31. mars 2022, med ankefrist 14. april.
   
  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble i 2021 enige om å utsette forhandlingene om årets tariffoppgjør på bakgrunn av situasjonen i samfunnet. Utsettelsen medførte forskyvning av forhandlingene for Landsoverenskomst for legesentre. Virke og Fagforbundet tilkjennegir i protokollen til forhandlingene at forskyvningen kan innebære utfordringer i forbindelse med gjennomføring av tariffoppgjøret, herunder lokale forhandlinger. Virke og Fagforbundet anmoder likevel partene om konstruktiv dialog lokalt, og om å etterstrebe enighet i de lokale forhandlingene.

  Det er derfor viktig at virksomhetene starter planlegging av forhandlingene så snart som mulig – selv om resultatet må vedtas av Fagforbundet sentralt før oppgjøret kan iverksettes. Virke vil gi beskjed når resultatet er vedtatt.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.