Herunder revisjon av avtalen for perioden 2018-2020, endring av tabell for garantilønn og ansiennitetsopprykk og lønnstillegg for 2018.

Forhandlingsresultatet skal ut på uravstemning blant medlemmene i Fagforbundet. Partene har satt svarfrist / vedtakelsesfrist til tirsdag 6. november 2018 kl. 12:00.

Lønnstillegg og endringer som partene er blitt enige om skal ikke effektueres før etter svarfristen og forhandlingsresultatet er endelig vedtatt. Virke vil etter svarfristen/vedtakelsen sende ut Tariffnytt med nærmere informasjon om forhandlingsresultatet og hvordan dette skal effektueres.