Lønn oppdatert 2021

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet per 1. mai 2021:

Stillingsgrupper

Garanti-lønn 0 år

Utregnet

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger uten

særskilt krav til

utdanning

 

 

312 900

Utregnet tillegg for ans.

6 500

2 800

3 000

8 100

46 300

39 800

Utregnet

laveste

årslønn

319 400

322 200

325 200

333 300

379 600

419 400

Fagarbeiderstillinger/

tilsv.

fagarbeiderstillinger

 

363 700

Utregnet tillegg for ans.

7 500

3 500

4 200

11 400

43 800

11 900

Utregnet

laveste

årslønn

371 200

374 700

378 900

390 300

434 100

446 000

Stillinger med krav

om fagbrev og 1-årig

fagskoleutdanning

 

 

386 000

Utregnet tillegg for ans.

7 200

3 500

4 200

11 400

41 800

13 000

Utregnet laveste

årslønn

393 200

396 700

400 900

412 300

454 100

467 100

Lærer og Stillinger

med krav om 3-årig

U/H-utdanning

 

 

423 500

Utregnet tillegg for ans.

10 700

10 200

10 200

10 200

50 400

7 900

Utregnet laveste

årslønn

434 200

444 400

454 600

464 800

515 200

523 100

Adjunkt og Stillinger

med krav om 4-årig

U/H-utdanning

 

 

464 100

Utregnet tillegg for ans.

10 800

10 400

10 300

20 200

21 300

12 000

Utregnet laveste

årslønn

474 900

485 300

495 600

515 800

537 100

549 100

Adjunkt med

tilleggsutdanning og

Stillinger med krav

om 5-årig U/H-utdanning

 

 

504 700

Utregnet tillegg for ans.

10 000

5 000

5 100

12 400

19 700

40 500

Utregnet laveste

årslønn

514 700

519 700

524 800

537 200

556 900

597 400

Lektor og Stillinger

med krav om

mastergrad

 

532 800

Utregnet tillegg for ans.

9 800

5 700

5 500

5 200

31 200

55 900

Utregnet laveste

årslønn

542 600

548 300

553 800

559 000

590 200

646 100

Lektor med

tilleggsutdanning

 

550 100

 

Utregnet tillegg for ans.

10 400

5 700

5 500

8 000

29 200

66 000

Utregnet laveste

årslønn

560 500

566 200

571 700

579 700

608 900

674 900

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet

  Fortsettelse på hovedoppgjøret 2022. Virke og Fagforbundet er kommet til enighet i forhandlingene om Landsoverenskomst for legesentre.

  Resultatet skal på uravstemning i Fagforbundet før oppgjøret kan vedtas, og svarfristen er satt til 20. mars.

  Lønnstillegg og øvrige endringer skal ikke iverksettes før oppgjøret er vedtatt.

  Nærmere informasjon om resultatet kommer i eget tariffnytt når oppgjøret er vedtatt.

  Les protokollen her

 • : Enighet i mellomoppgjøret 2021 for Landsoverenskomst for legesentre

  Torsdag 17. februar 2022 ble Virke og Fagforbundet enige om mellomoppgjøret 2021 for Landsoverenskomst for legsentre.

  Sentrale tillegg 
  Det er gitt sentrale tillegg på garantilønnstabellen. Virkningstidspunktet er 1. mai.
   
  Lokale forhandlinger
  Det er avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene er 31. mars 2022, med ankefrist 14. april.
   
  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble i 2021 enige om å utsette forhandlingene om årets tariffoppgjør på bakgrunn av situasjonen i samfunnet. Utsettelsen medførte forskyvning av forhandlingene for Landsoverenskomst for legesentre. Virke og Fagforbundet tilkjennegir i protokollen til forhandlingene at forskyvningen kan innebære utfordringer i forbindelse med gjennomføring av tariffoppgjøret, herunder lokale forhandlinger. Virke og Fagforbundet anmoder likevel partene om konstruktiv dialog lokalt, og om å etterstrebe enighet i de lokale forhandlingene.

  Det er derfor viktig at virksomhetene starter planlegging av forhandlingene så snart som mulig – selv om resultatet må vedtas av Fagforbundet sentralt før oppgjøret kan iverksettes. Virke vil gi beskjed når resultatet er vedtatt.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.