• Arbeidstid

  ARBEIDSTID

  a)  Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 9 timer pr. dag eller 37,5 timer pr. uke.

  b)  Hvis arbeidstiden er over 5 1⁄2 time, skal arbeidet avbrytes med minst en pause. Hvis arbeidstiden er minst 8 timer, skal det gis en eller flere pauser som tilsammen skal være 1⁄2 time. Arbeidstaker har krav på 20 minutter sammenhengende spisepause, jf dog § 9 nr. 2.

  Hvilepauser regnes som arbeidstid hvis arbeidstakeren ikke fritt kan disponere hvilepausen. Jf. arbeidsmiljølovens § 10-9 (1)

  c)  Arbeidstidsordningen med pauser fastsettes ved skriftlig avtale innenfor den driftstid som den enkelte arbeidsgiver finner rasjonell. Det er adgang til å fastsette skriftlig en arbeidstidsordning med varierende arbeidstid slik at den gjennomsnittlige arbeidstid for en nærmere avtalt periode på inntil 1 år, ikke må overstige 37,5 timer pr. uke. Det henvises videre til arbeidsmiljølovens § 10-5.

  d)  Arbeidstiden bør fordeles på de første 5 dager i uken.

  Hvis det inngås avtale om innskrenket arbeidstid visse perioder, reduseres antallet fridager tilsvar- ende med mindre den reduserte arbeidstid innarbeides på annen måte.

  For de uker som det arbeides på lørdager, bør det gis fri på mandagen i tilknytning til frilørdagen med mindre partene blir enige om en annen fridagsordning. Hvis en slik arbeidsordning ikke kan gjennomføres kan arbeidstaker kreve en arbeidstidsordning med fri annenhver lørdag.

  e)  Uten trekk i lønn er påskeaften, julaften, pinseaften, nyttårsaften fridag når virksomheten er stengt.

  f)  For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet gjelder arbeidsmiljølovens § 10-4 (3).

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson