• Arbeidstid

  De tillitsvalgte kan anmode bedriften om en redegjørelse for hvordan arbeidsmiljøloven § 10-12 praktiseres overfor Samfunnsviternes medlemmer.

  Dersom arbeidstaker unntas fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 med referanse til § 10-12 pkt. 1 eller pkt. 2, skal det på forespørsel gis en skriftlig begrunnelse.

Siste nytt for denne avtalen

 • : Enighet om revisjon av Overenskomsten Virke/Samfunnsviterne

  Virke og Samfunnsviterne ble i forhandlinger 23. oktober enige om revisjon av overenskomsten mellom partene. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:  

  • En ny bestemmelse om kompetanseutvikling.
  • Sliterordningen er tatt inn som bilag.
  • Virke og Samfunnsviterne ber også de lokale partene i partssamarbeidet jobbe for å øke bevisstheten rundt virksomhetens klimaavtrykk. 
  • I protokollen er det også nedfelt en intensjon om utvikling i tariffperioden.

  Last ned protokollen her

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson