Siste nytt for denne avtalen

 • : Ekstra lønnstillegg for borettslag som ikke har lokale lønnsforhandlinger

  I forbindelse med årets tarifforhandlinger ble Virke og Fagforbundet enige om å fremforhandle et ekstra lønnstillegg. Dette lønnstillegget er til borettslag med få ansatte, der det ikke er praktisk gjennomførbart eller hensiktsmessig med lokale lønnsforhandlinger. Dette lønnstillegget gjelder kun for disse borettslagene, og gjelder ikke for borettslag som gjennomfører lokale forhandlinger og ikke boligbyggelag.

  Dersom borettslaget ikke gjennomfører egne lokale lønnsforhandlinger skal den ansattes lønn økes med kroner 1654,- per år for 100% stilling med virkning fra 1. mai 2020. Dette tillegget kommer på toppen av lønnstillegget forhandlet i hovedoppgjøret, og innebærer at ansatte i 100% stilling får et totalt lønnstillegg på kroner 4135,- per år med virkning fra 1. mai 2020. Tilleggene beregnes forholdsmessig for deltidsansatte.

  Last ned protokoll fra forhandlingene i hovedoppgjøret 13. oktober her.

 • : Tariffavtale for boligbyggelag er godkjent

  I september ble det brudd i forhandlingene mellom Virke og Fagforbundet om revisjon av Tariffavtalen for boligbyggelag. Fagforbundet varslet Riksmekleren om plassoppsigelser og meklingsdato ble avtalt. Kort tid etter bruddet gikk partene imidlertid sammen i nye forhandlinger uten bistand fra Riksmekler, og kom til enighet om revisjon av avtalen.

  Dette ble partene enige om:

  • Et generelt tillegg til alle på 2481,- kroner per år for ansatte i 100% stilling med virkning fra 1.mai 2020. Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • Oppgjøret ligger innenfor frontfagets ramme på 1,7% lønnsvekst.
  • Et tillegg for de som arbeider på kveld, natt og helg.
  • En tydeliggjøring av bestemmelsene om lokale forhandlinger, samt nye bestemmelser om bruk av innleiede og vikarer.
  • En ny bestemmelse om likestilling.
  • Ny lønnstabell finnes i protokollen. 

  Resultatet er nå godkjent etter uravstemning blant Fagforbundets medlemmer med frist 30.10.2020.

  Last ned protokoll her. 

 • : 24.09.20: Brudd i forhandlingene mellom Virke og Fagforbundet

  Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom Virke og Fagforbundet om revisjon av tariffavtalen for boligbyggelag. Partene kom ikke til enighet verken om økonomiske eler materielle krav. Virke mener at vi strakk oss langt for å imøtekomme Fagforbundets krav, men på tross av dette sto partene fortsatt langt fra hverandre.

  Partene vil møtes hos Riksmeklerens for å få hjelp til å finne en løsning. Det er for tiden mange oppgjør som har gått til mekling og det er derfor noe uvisst når meklingen vil finne sted. Fagforbundet har meldt at de vil varsle om plassoppsigelse til Riksmekleren.

  Virke kommer tilbake med mer informasjon så snart dato for videre mekling er satt og vi har mer informasjon. 

  Les bruddprotokollen her. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Garantitillegg per 1. april 2021 Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet, Parat og YTF

  Virke viser til § 8-2 (5) i Grossistoverenskomsten, som sier at overenskomstens minstelønn pr. 1. april 2021 skal utgjøre 90 % av gjennomsnittet for overenskomstområdet.

  I henhold til omforent statistikkgrunnlag vil minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr. 2,30 til kr 236,89 per time fra 1. april 2021.

  Fra samme dato heves også minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) til kr 240,25, for unge arbeidstakere fra 16 – 17 år (§ 8-1.4) til kr 165,82 per time og for unge arbeidere fra 17 – 18 år til kr 189,51 per time.

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. april 2021.

  Gå til din avtale

 • : Torsdag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO

  Torsdag ettermiddag ble det brudd i tarifforhandlingene mellom LO/YS og NHO. Det medfører at de møtes til møtes mekling 9. april med meklingsfrist 10. april kl. 24.00.

  Virke vil derfor gjennomføre forhandlinger med LO og YS den 13. og 14. april.

  Bruddet i forhandlingene mellom LO/YS og NHO har foreløpig liten innvirkning på våre medlemsbedrifter. Ved en eventuell streik fra den 11. april vil det derimot kunne påvirke medlemmer som er avhengig av tjenester/leveranser fra bedrifter som blir «tatt ut» i streik.

  Vi ønsker å gi våre medlemmer informasjon om resultatet av frontfaget og Virkes ståsted før vi starter tariffoppgjøret. Vi inviterer derfor til webinar 12. april kl. 1500: «Alt du bør vite før tariffoppgjøret i Virke».

 • : Garantitillegg pr 1. februar 2021 for Landsoverenskomsten, Reiselivsavtalene, Kontoroverenskomstene og Funksjonæravtalene

  Virke og motpartene knyttet til Landsoverenskomsten, Reiselivsavtalene, Kontoroverenskomstene og Funksjonæravtalene er kommet til enighet om garantireguleringen for 2021. Enigheten innebærer følgende: 

  1. Det gis et tillegg på trinn 6 (trinn 4 på reiselivsavtalen) med kroner 3,10 per time – kroner 504 per måned – med virkning fra 1. februar 2021.
  2. Etter justeringen er lønnssatsen kr 214,62 pr time / 34.875 pr mnd. Isolert sett ser det ut som at satsen er hevet med 3,11 kr men det skyldes avrundingsregler knyttet til beregningsgrunnlaget i månedslønn).

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsen. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under den nye satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2021. 

  For ansatte i engrosvirksomheter er garantiordningen endret og tillegget gis fra 1. april 2021. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når dette er klart.  

  Gå til din avtale

 • Se flere oppdateringer