Siste nytt for denne avtalen

 • : Ekstra lønnstillegg for borettslag som ikke har lokale lønnsforhandlinger

  I forbindelse med årets tarifforhandlinger ble Virke og Fagforbundet enige om å fremforhandle et ekstra lønnstillegg. Dette lønnstillegget er til borettslag med få ansatte, der det ikke er praktisk gjennomførbart eller hensiktsmessig med lokale lønnsforhandlinger. Dette lønnstillegget gjelder kun for disse borettslagene, og gjelder ikke for borettslag som gjennomfører lokale forhandlinger og ikke boligbyggelag.

  Dersom borettslaget ikke gjennomfører egne lokale lønnsforhandlinger skal den ansattes lønn økes med kroner 1654,- per år for 100% stilling med virkning fra 1. mai 2020. Dette tillegget kommer på toppen av lønnstillegget forhandlet i hovedoppgjøret, og innebærer at ansatte i 100% stilling får et totalt lønnstillegg på kroner 4135,- per år med virkning fra 1. mai 2020. Tilleggene beregnes forholdsmessig for deltidsansatte.

  Last ned protokoll fra forhandlingene i hovedoppgjøret 13. oktober her.

 • : Tariffavtale for boligbyggelag er godkjent

  I september ble det brudd i forhandlingene mellom Virke og Fagforbundet om revisjon av Tariffavtalen for boligbyggelag. Fagforbundet varslet Riksmekleren om plassoppsigelser og meklingsdato ble avtalt. Kort tid etter bruddet gikk partene imidlertid sammen i nye forhandlinger uten bistand fra Riksmekler, og kom til enighet om revisjon av avtalen.

  Dette ble partene enige om:

  • Et generelt tillegg til alle på 2481,- kroner per år for ansatte i 100% stilling med virkning fra 1.mai 2020. Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • Oppgjøret ligger innenfor frontfagets ramme på 1,7% lønnsvekst.
  • Et tillegg for de som arbeider på kveld, natt og helg.
  • En tydeliggjøring av bestemmelsene om lokale forhandlinger, samt nye bestemmelser om bruk av innleiede og vikarer.
  • En ny bestemmelse om likestilling.
  • Ny lønnstabell finnes i protokollen. 

  Resultatet er nå godkjent etter uravstemning blant Fagforbundets medlemmer med frist 30.10.2020.

  Last ned protokoll her. 

 • : 24.09.20: Brudd i forhandlingene mellom Virke og Fagforbundet

  Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom Virke og Fagforbundet om revisjon av tariffavtalen for boligbyggelag. Partene kom ikke til enighet verken om økonomiske eler materielle krav. Virke mener at vi strakk oss langt for å imøtekomme Fagforbundets krav, men på tross av dette sto partene fortsatt langt fra hverandre.

  Partene vil møtes hos Riksmeklerens for å få hjelp til å finne en løsning. Det er for tiden mange oppgjør som har gått til mekling og det er derfor noe uvisst når meklingen vil finne sted. Fagforbundet har meldt at de vil varsle om plassoppsigelse til Riksmekleren.

  Virke kommer tilbake med mer informasjon så snart dato for videre mekling er satt og vi har mer informasjon. 

  Les bruddprotokollen her. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson