Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Protokollen er godkjent

  Virke og Norsk- Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har i dag 8. desember bekreftet at protokollen fra forhandlingene om opprettelse og revisjon av overenskomst for baker og konditorfaget er godkjent.

  Det er avtalt et generelt tillegg med kr 0,50 pr time. Minstelønnssatsen heves med kr 5,60 pr time til kr. 189,30 pr time Det presiseres at det generelle tillegget ikke legges på minstesatsen. Disse tilleggene gis fra 1.5.2020.

  Bransjeansienniteten for 6-årssatsen hevet med kr 0,25 til kr 4,00 fra 1.10.2020.

  Det er videre gjort enkelte takstendringer om arbeidstid og fagbrev.

  For sykepenger er det tatt inn en bestemmelse som følger av frontfaget.

  Etterbetaling
  Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen. Medarbeidere som har sluttet før vedtakelsen, har ikke krav på det generelle tillegget, lønnsregulering og etterbetaling fra 1. mai. Medarbeidere som har sluttet før vedtakelsen, har ikke krav på økningen av ansiennitetstillegget  fra 1. oktober.

  Her kan du laste ned protokollen

Siste oppdateringer innen tariff og lønn