Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Lokale forhandlinger på 55 minutter!

  Vi går gjennom hvordan du best mulig gjennomfører lokale forhandlinger, fra forberedelse til gjennomføring og etterarbeid.

Lønnssatser

Lønnssatser per 1. april 2023:

Arbeidstakergrupper Minstelønn dagtid kr/t (37,5 t uke) Minstelønn nattid kr/t (37,5 t uke) 
§ 5 Unge arbeidere (70% av minstelønn ufaglærte) 144,22
§ 5 Voksne arbeidere ufaglærte 206,03 289,96 (inkl. nattillegg 1)
§ 5/6 Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 3 år* 210,03  293,96
§ 5/6 Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 6
år**
214,03  297,96
§ 5/6 Svenner/fagarbeidere*** 218,53  311,21 (inkl. nattillegg 2)
§ 5/6 Svenner med bransjeerfaring over 3 år* 222,53 315,21
§ 5/6 Svenner med bransjeerfaring over 6 år** 226,53  319,21
*Inkl. ansiennitetstillegg på kr. 4,-
**Inkl. ytterligere ansiennitetstillegg på kr. 4,-

***Minstelønn, inkl. fagbrev på kr. 12,50

§§ 5 og 12 Nattarbeid
Nattilleggene er regulert med 25 % av generelle tillegg (opp kr. 2,63).

1 Voksne arbeidere ufaglært betales tillegg for arbeid på
natt med
83,96 kr/t
2 Svenner betales tillegg for arbeid på natt med 92,68 kr/t

§ 15 Lærlinger

§ 15 Lærlinger (reform 94) 3. året
(40 % av begynnerlønn for svenner/fagarbeidere)
87,41
§ 15 Lærlinger (reform 94) 4. året
(60 % av begynnerlønn for svenner/fagarbeidere)
131,11

§ 13 Arbeid på søn- og helligdag + 1 mai og 17 mai

§ 13(1) For arbeid på søndager betales et tillegg til timelønnen
tilsvarende kronesatser for nattarbeid.
Voksne ufaglærte kr. 83,93 pr. time
Svenner kr. 92,68 pr. time
§ 13(2) For arbeid på bevegelige helligdager og 1. og 17-mai
betales et tillegg til faktisk fortjeneste pr. time
100 %

§ 14 Skiftarbeid:
For arbeid på 2. skift betales et tillegg på 20 % av faktisk fortjeneste
For arbeid på 3. skift betales et tillegg på kr. 32 % av faktisk fortjeneste.

Faktisk fortjeneste: Grunnlønn på bedriften + eventuelle ansiennitets- og fagbrevtillegg og/eller eventuelle andre faste tillegg

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 mellom LO og Virke kan iverksettes

  Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

  Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

 • : Resultatet for overenskomst for baker- og konditorfagene er vedtatt

  Virke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble 22. juni enige om revisjon av Overenskomst for Baker- og konditorfagene.

  Svarfristen var satt til 31. august, og nå har NNN meddelt at resultatet for overenskomst for baker- og konditorfagene er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene