Lønnssatser

Lønnssatser per 1. april 2023:

Arbeidstakergrupper Minstelønn dagtid kr/t (37,5 t uke) Minstelønn nattid kr/t (37,5 t uke) 
§ 5 Unge arbeidere (70% av minstelønn ufaglærte) 144,22
§ 5 Voksne arbeidere ufaglærte 206,03 289,96 (inkl. nattillegg 1)
§ 5/6 Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 3 år* 210,03  293,96
§ 5/6 Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 6
år**
214,03  297,96
§ 5/6 Svenner/fagarbeidere*** 218,53  311,21 (inkl. nattillegg 2)
§ 5/6 Svenner med bransjeerfaring over 3 år* 222,53 315,21
§ 5/6 Svenner med bransjeerfaring over 6 år** 226,53  319,21
*Inkl. ansiennitetstillegg på kr. 4,-
**Inkl. ytterligere ansiennitetstillegg på kr. 4,-

***Minstelønn, inkl. fagbrev på kr. 12,50

§§ 5 og 12 Nattarbeid
Nattilleggene er regulert med 25 % av generelle tillegg (opp kr. 2,63).

1 Voksne arbeidere ufaglært betales tillegg for arbeid på
natt med
83,96 kr/t
2 Svenner betales tillegg for arbeid på natt med 92,68 kr/t

§ 15 Lærlinger

§ 15 Lærlinger (reform 94) 3. året
(40 % av begynnerlønn for svenner/fagarbeidere)
87,41
§ 15 Lærlinger (reform 94) 4. året
(60 % av begynnerlønn for svenner/fagarbeidere)
131,11

§ 13 Arbeid på søn- og helligdag + 1 mai og 17 mai

§ 13(1) For arbeid på søndager betales et tillegg til timelønnen
tilsvarende kronesatser for nattarbeid.
Voksne ufaglærte kr. 83,93 pr. time
Svenner kr. 92,68 pr. time
§ 13(2) For arbeid på bevegelige helligdager og 1. og 17-mai
betales et tillegg til faktisk fortjeneste pr. time
100 %

§ 14 Skiftarbeid:
For arbeid på 2. skift betales et tillegg på 20 % av faktisk fortjeneste
For arbeid på 3. skift betales et tillegg på kr. 32 % av faktisk fortjeneste.

Faktisk fortjeneste: Grunnlønn på bedriften + eventuelle ansiennitets- og fagbrevtillegg og/eller eventuelle andre faste tillegg

Siste oppdateringer for denne avtalen

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene