• Lønn

  Nye minstelønnssatser pr. 1. april 2020

  Stillingsgrupper

   

  0 år

  4 år

  8 år

  10 år

  A. Stillinger uten særskilt krav til utdanning

  274 433

  279 533

  294 323

  323 189

  B. Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning

  300 749

  305 849

  315 539

  338 489

  C. Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning

  339 203

  345 323

  353 381

  378 167

  D. Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

  358 685

  363 785

  370 415

  395 303

  E. Stillinger med krav om mastergrad

  380 003

  400 913

  421 823

  439 163

  Unge arbeidstakere

  Minstelønn

  Yngre enn 16 år

  210 589

  Fra 16 år til 18 år

  232 723

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Det sentrale forhandlingsresultatet for Landsoverenskomst for studentsamskipnader er vedtatt

  Virke kom onsdag 4. november 2020 til enighet med NTL, Parat og Utdanningsforbundet om revisjon av Landsoverenskomst for studentsamskipnader i hovedtariffoppgjøret 2020. Svarfrist var satt til onsdag 18. november, og arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at resultatet er godkjent.

  Dermed kan resultatet effektueres. Det sentrale forhandlingsresultatet i år ble at hele lønnsoppgjøret skal forhandles lokalt (frie lokale forhandlinger). Disse lokale forhandlingene kan etter godkjenningen nå iverksettes ute på virksomhetene (studentsamskipnadene).

  Virke vil publisere informasjon og tips i en veileder for lokale forhandlinger om kort tid. Veilederen legges ut på denne nettsiden.

 • : Enighet i forhandlingene med NTL, Parat og Utdanningsforbundet om Landsoverenskomst for studentsamskipnader

  Virke kom onsdag 4. november 2020 til enighet med NTL, Parat og Utdanningsforbundet om revisjon av Landsoverenskomst for studentsamskipnader i hovedtariffoppgjøret 2020.

  Forhandlinger_studentsamskipnadene_rotert.jpg

  Fra venstre: Hans Petter Kvaal – Norges arktiske studentsamskipnad, Audhild Kvam – SIT (Trondheim, Gjøvik, Ålesund), Pål Harv (Agder), Jan Henning Egset (Volda).

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene var i forhandlingene enige om at situasjonen for studentsamskipnadene er vanskelig i år, og at endringer i tariffavtalen og sentrale tillegg derfor ville være svært krevende i årets oppgjør. Resultatet ble derfor en enighet som innebærer blant annet at:

  • Tariffavtalens bestemmelser videreføres uendret for perioden 2020-2022
  • Alle lønnstillegg i hovedtariffoppgjøret 2020 skal forhandles lokalt
  • Minstelønnssatsene i overenskomsten økes med 2 %

  For de forestående lokale forhandlingene – som i år vil være frie forhandlinger, uten avtalt ramme – er det presisert enkelte føringer for hva grunnlaget for forhandlingene skal være. Sentrale parter skal evaluere de lokale forhandlingene i ettertid med tanke på å vurdere blant annet endringer i forhandlingsbestemmelsene i tariffavtalen.

  Det er også avtalt partssammensatte utvalg, både en videreføring av arbeidet med lokale forhandlinger og et nytt utvalgsarbeid som skal gå gjennom tariffavtalens bestemmelser med sikte på modernisering i tråd med den reelle utviklingen i bransjen.

  Forhandlingene var krevende, men konstruktive. Virke er svært godt fornøyd med at partene i fellesskap har erkjent den krevende situasjonen vi står i, og at vi også setter i gang et lenge etterlengtet arbeid med å utvikle tariffavtalen.

  Last ned protokoll her

 • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

  Resultatet  effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Garantitillegg per 1. april 2021 Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet, Parat og YTF

  Virke viser til § 8-2 (5) i Grossistoverenskomsten, som sier at overenskomstens minstelønn pr. 1. april 2021 skal utgjøre 90 % av gjennomsnittet for overenskomstområdet.

  I henhold til omforent statistikkgrunnlag vil minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr. 2,30 til kr 236,89 per time fra 1. april 2021.

  Fra samme dato heves også minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) til kr 240,25, for unge arbeidstakere fra 16 – 17 år (§ 8-1.4) til kr 165,82 per time og for unge arbeidere fra 17 – 18 år til kr 189,51 per time.

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. april 2021.

  Gå til din avtale

 • : Torsdag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO

  Torsdag ettermiddag ble det brudd i tarifforhandlingene mellom LO/YS og NHO. Det medfører at de møtes til møtes mekling 9. april med meklingsfrist 10. april kl. 24.00.

  Virke vil derfor gjennomføre forhandlinger med LO og YS den 13. og 14. april.

  Bruddet i forhandlingene mellom LO/YS og NHO har foreløpig liten innvirkning på våre medlemsbedrifter. Ved en eventuell streik fra den 11. april vil det derimot kunne påvirke medlemmer som er avhengig av tjenester/leveranser fra bedrifter som blir «tatt ut» i streik.

  Vi ønsker å gi våre medlemmer informasjon om resultatet av frontfaget og Virkes ståsted før vi starter tariffoppgjøret. Vi inviterer derfor til webinar 12. april kl. 1500: «Alt du bør vite før tariffoppgjøret i Virke».

 • : Garantitillegg pr 1. februar 2021 for Landsoverenskomsten, Reiselivsavtalene, Kontoroverenskomstene og Funksjonæravtalene

  Virke og motpartene knyttet til Landsoverenskomsten, Reiselivsavtalene, Kontoroverenskomstene og Funksjonæravtalene er kommet til enighet om garantireguleringen for 2021. Enigheten innebærer følgende: 

  1. Det gis et tillegg på trinn 6 (trinn 4 på reiselivsavtalen) med kroner 3,10 per time – kroner 504 per måned – med virkning fra 1. februar 2021.
  2. Etter justeringen er lønnssatsen kr 214,62 pr time / 34.875 pr mnd. Isolert sett ser det ut som at satsen er hevet med 3,11 kr men det skyldes avrundingsregler knyttet til beregningsgrunnlaget i månedslønn).

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsen. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under den nye satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2021. 

  For ansatte i engrosvirksomheter er garantiordningen endret og tillegget gis fra 1. april 2021. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når dette er klart.  

  Gå til din avtale

 • Se flere oppdateringer