• Lønn

  Minstelønnssatser per 1. april 2020:

   

  Timelønn

  Frisører uten svennebrev

  150,-

  Frisører med svennebrev 0–2 år

  163,-

  Frisører med svennebrev 2–5 år

  169,-

  Frisører med svennebrev 5–10 år

  178,-

  Frisører med svennebrev 10 år +

  191,-

   

 • Arbeidstid

  Definisjon

  Arbeidstid er den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver.

  Arbeidstidens lengde

  37,5 timer

  Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4. Det anbefales at den ukentlige arbeidstid fordeles på 5 dager. Den ukentlige og daglig fritid, plassering av hvile og spisepauser samt krav til spiserom gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i aml. §§ 10-8 og 10-9.

  Arbeidstidens inndeling

  Arbeidstidens inndeling og eventuelle endringer, herunder eventuell innføring av fleksibel arbeidstid, fastsettes etter drøftinger med vedkommende organisasjons tillitsvalgte jf. aml. §§ 10-3 og 10-10.

  Bedriftens arbeidsplaner må åpne for at alle ansatte skal ha fri minst tredje hver lørdag.

  Arbeidstiden innrettes slik at kunder kan bli ferdigekspedert uten overtidsarbeid. Partene oppfordrer bedriftene til å påse at arbeidstiden innrettes slik at den ansatte er ferdig innen arbeidstidens slutt.

  Nødvendig arbeid på søndager og natt skal være frivillig og drøftes med de tillitsvalgte, samt avtales skriftlig jf. aml. §§ 10-10 og 10-11.

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Forhandlingsresultatet er godkjent

  Fagforbundet har godkjent resultatet fra forhandlingene mellom Virke og Fagforbundet for Landsoverenskomsten for Frisører.

  Partene ble enige om

  • et generelt tillegg på kr. 0,50 pr. time til alle fra 1. april.
  • økte minstelønnssatser fra 1. april 2020.  
  • Pedagogiske justeringer av teksten.

  I tillegg ble partene enige om å sette ned et utvalg med formål om at frisørbransjen skal forbli levedyktig i årene som kommer og være en attraktiv arbeidsplass.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson