Minstelønnssatser

Minstelønnssatser basert på 36 timer per uke gjeldende fra 1. april 2023

Stillingsbenevnelse

0 år

4 år

8 år

12 år

Apotektekniker

373 367 383 367 398 367 418 367

Apotekmedarbeider

343 367 - - 393 367

Minstelønnssatser basert på 37,5 timer per uke gjeldende fra 1. april 2023

Stillingsbenevnelse

0 år

4 år

8 år

12 år

Apotektekniker

402 574 412 991 428 616 449 449

Apotekmedarbeider

371 324 - - 423 408

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 mellom YS og Virke kan iverksettes

  Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

  Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

 • : Revisjon av overenskomst for apotek mellom Parat og Virke er vedtatt

  9. og 10. juni ble det gjennomført forhandlinger mellom Virke og Parat/Farmasiforbundet i hovedoppgjøret 2022, uten at partene kom til enighet.

  I mekling 7., 8. og 9. september kom Virke og Parat/Farmasiforbundet til enighet. Det ble dermed ikke streik i apotekene. Oppgjøret for 2022 er innenfor frontfagets ramme på 3,7 %.

  Begge parter godkjente meklingsresultatet innen fristen den 14. september.

 • : Plassfratredelser for apotek fra Parat/Farmasiforbundet

  Virke har i dag mottatt plassfratredelser fra Parat/Farmasiforbundet. 

  Bedrifter som står på lista vil bli kontaktet med navnelister som viser hvilke arbeidstakere som blir tatt ut ved eventuell streik fra 9. september. Bedrifter som ikke står på lista er ikke omfattet av første streikeuttak. Selv om din bedrift ikke står på listen kan det endre seg ved en eventuell opptrapping av streiken senere.

  Virke og Parat/Farmasiforbundet møtes til mekling 7. og 8. september. Målsettingen er å komme til enighet om en ny tariffavtale for 2022-2024. Det er kun dersom partene ikke blir enige, at arbeidstakerne kan tas ut i streik.

 • : Plassoppsigelser overenskomst for apotek

  Som kjent ble det brudd i forhandlingene mellom Virke og Parat om revisjon av Overenskomst for apotek. Virke har nå mottatt plassoppsigelse fra Parat.

 • : Oppstart forhandlinger om overenskomst for Apotek mellom Virke og Farmasiforbundet og Parat

  Etter fellesmøter og særmøter ble det 10. juni klart at partene trenger Riksmeklerens hjelp til å finne en løsning. Dato for mekling er foreløpig ikke fastlagt. 

  Gå til bruddprotokollen

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene