Minstelønnssatser

Minstelønnssatser basert på 36 timer per uke gjeldende fra 1. april 2023

Stillingsbenevnelse

0 år

4 år

8 år

12 år

Apotektekniker

373 367 383 367 398 367 418 367

Apotekmedarbeider

343 367 - - 393 367

Minstelønnssatser basert på 37,5 timer per uke gjeldende fra 1. april 2023

Stillingsbenevnelse

0 år

4 år

8 år

12 år

Apotektekniker

402 574 412 991 428 616 449 449

Apotekmedarbeider

371 324 - - 423 408

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 mellom YS og Virke kan iverksettes

  Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

  Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

 • : Revisjon av overenskomst for apotek mellom Parat og Virke er vedtatt

  9. og 10. juni ble det gjennomført forhandlinger mellom Virke og Parat/Farmasiforbundet i hovedoppgjøret 2022, uten at partene kom til enighet.

  I mekling 7., 8. og 9. september kom Virke og Parat/Farmasiforbundet til enighet. Det ble dermed ikke streik i apotekene. Oppgjøret for 2022 er innenfor frontfagets ramme på 3,7 %.

  Begge parter godkjente meklingsresultatet innen fristen den 14. september.

 • : Plassfratredelser for apotek fra Parat/Farmasiforbundet

  Virke har i dag mottatt plassfratredelser fra Parat/Farmasiforbundet. Se hvilke bedrifter som blir berørt ved en eventuell streik fra fredag 9. september.

  Bedrifter som står på lista vil bli kontaktet med navnelister som viser hvilke arbeidstakere som blir tatt ut ved eventuell streik fra 9. september. Bedrifter som ikke står på lista er ikke omfattet av første streikeuttak. Selv om din bedrift ikke står på listen kan det endre seg ved en eventuell opptrapping av streiken senere.

  Virke og Parat/Farmasiforbundet møtes til mekling 7. og 8. september. Målsettingen er å komme til enighet om en ny tariffavtale for 2022-2024. Det er kun dersom partene ikke blir enige, at arbeidstakerne kan tas ut i streik.

 • : Plassoppsigelser overenskomst for apotek

  Som kjent ble det brudd i forhandlingene mellom Virke og Parat om revisjon av Overenskomst for apotek. Virke har nå mottatt plassoppsigelse fra Parat.

  Se liste over bedrifter som er omfattet av plassoppsigelsene med antall medlemmer

 • : Oppstart forhandlinger om overenskomst for Apotek mellom Virke og Farmasiforbundet og Parat

  Etter fellesmøter og særmøter ble det 10. juni klart at partene trenger Riksmeklerens hjelp til å finne en løsning. Dato for mekling er foreløpig ikke fastlagt. 

  Gå til bruddprotokollen

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.