Lønnssatser

Fra 1. april 2023 gjelder følgende normallønnsskala:

37,5 t. uke

35,5 t. uke

Grunnlønn

164,75

174,03

1 års relevant praksis i samme bedrift

167,12

176,54

2 års relevant praksis i samme bedrift

172,33

182,04

4 års relevant praksis i samme bedrift

178,57

188,63

Siste nytt for denne avtalen

 • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 mellom LO og Virke kan iverksettes

  Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

  Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

 • : Revisjon av Fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund

  Virke ble 23. mai enig med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) om revisjon av Fritids- og Opplevelsesavtalen. Resultatet ble godkjent i uravstemning 8. juni og kan iverksettes.

 • : Hvem skal betale for klærne som brukes på jobb?

  Fritids- og opplevelsesavtalen har en bestemmelse som pålegger arbeidsgiver en plikt til å holde de ansatte med "hensiktsmessig arbeidstøy". LO/Arbeidsmandsforbundet (NAF) og Virke har lenge vært uenige om hvordan bestemmelsen skal forstås. Nylig fikk vi en dom fra Arbeidsretten som bidrar til å avklare dette.

  Bakgrunn for saken
  Saken som ble behandlet for Arbeidsretten startet med en lokal uenighet på et treningssenter der spørsmålet var om arbeidsgiver er pålagt å holde alle ansatte med treningstights/bukser/tights. 
   
  LO/NAF har argumentert for at tariffavtalen skal forstås slik at arbeidsgiver er forpliktet til å holde alle ansatte med full bekledning på jobb. Virke har argumentert for at det må være konkrete forhold som utløser plikten for arbeidsgiver, for eksempel at de ansatte pålegges å bruke en uniform eller at det er arbeidsoppgaver som krever spesielle klær. 
   
  Arbeidstøy må ha sammenheng med utføring av arbeidet 
  Arbeidsretten har konkludert med at det bare er klær som har sammenheng med utføring av arbeidet som skal ansees som arbeidstøy etter tariffavtalen. Dette er i tråd med det Virke har argumentert for. 
   
  Domstolen har også presisert at spørsmål om arbeidstøy må avgjøres etter en konkret vurdering der virksomhetens art, arbeidsoppgavene og stillingen er sentralt. 
   
  I de situasjonene hele eller deler av bekledningen til de ansatte ansees som arbeidstøy, er det arbeidsgiver som vurderer hva som er hensiktsmessig arbeidstøy. 
   
  Hva betyr dommen for vårt treningssenter? 
  Dommen har betydning for alle som er bundet av Fritids- og opplevelsesavtalen, men gir ikke et generelt svar på hvor omfattende plikten til å holde arbeidsklær er. 
   
  Arbeidsretten uttaler at treningstights/bukser/tights ikke på forhånd kan defineres som arbeidstøy, men at det heller ikke kan utelukkes. Dersom det er sammenheng mellom treningstights/bukser/tights og utføring av arbeidsoppgavene skal dette ansees som arbeidstøy. 
   
  Slik Virke tolker dommen innebærer den at det er naturlig å anse treningstøy som arbeidsklær for ansatte med arbeidsoppgaver der det trengs treningstøy for å utføre arbeidsoppgavene, eksempelvis en spinningsinstruktør. 
   
  For ansatte som jobber i administrative stillinger eller med salg/service og kundebehandling er Virkes forståelse at avtalen ikke utløser en tilsvarende forpliktelse. For slike stillinger må det gjøres en konkret vurdering av stillingene i tillegg har arbeidsoppgaver som gjør at hele/deler av bekledningen må ansees som arbeidstøy. 

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.