• Lønn

  Minstelønn/ garantilønn fra 1. februar 2020

  Timelønn i kroner
  Voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) 234,59
  Arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) 237,14
  Unge arbeidere mellom 16 og 17 år (§ 8-1.4) 164,21
  Unge arbeidere mellom 17 og 18 år (8-1.4) 187,67
  Midlertidig ansatte (§ 8-1.5) 234,59

  Lønnssatser 2018 Grossistoverenskomsten (NTF, YTF, Parat).pdf

 • Arbeidstid

  Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer per uke, fordelt på 5 virkedager, såfremt saklige grunner ikke tilsier en annen ordning. Dog kan partene på den enkelte bedrift avtale utligning av arbeidstiden i samsvar med bilag 1 - Nedsettelse av arbeidstiden per 1. januar 1987.

  Den daglige arbeidstid kan som ordinær tid legges i tiden mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 de 5 første virkedager i uken, og i tiden mellom kl. 07.00 og kl. 14.00 på lørdager. Se for øvrig § 3.

  Jul-, påske-, pinse- og nyttårsaften slutter arbeidet senest kl. 12.00.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Virke og Fellesforbundet, Parat og YTF har underskrevet en tilleggsprotokoll

  I protokollen fra garantiregulering per 1. februar 2020 så ble det oppgitt ny minstelønnssats for ansatte i § 8.1-2 arbeidende formenn og mekanikere hvor satsen ble oppgitt til 237,14 kroner. Dette har vist seg å være feil. Korrekt sats per 1. februar 2020 for arbeidende formenn og mekanikere er kroner 237,95,-.

  Last ned tilleggsprotokoll her.

 • : Ny revisjon av grossistoverenskomsten godkjent

  Virke og Fellesforbundet har bekreftet at den nye revisjonen av grossistoverenskomsten er godkjent, med stor oppslutning i uravstemingen. Endelig revisjon av tariffavtalen vil bli lagt ut i løpet av kort tid.

  Dette ble Fellesforbundet og Virke enige om:

  • Det ble ikke avtalt økonomiske tillegg i revisjonen av tariffavtalen. Det er derimot laget en ny sats for forskjøvet arbeidstid, som nå er 30 % av ordinær timelønn per time. Dette gjelder kun fra vedtakelsesdato 25. september, og det skal ikke gjennomføres etterberegning av denne satsen.
  • Virke og Fellesforbundet har endret lønnsgarantien. Denne endres 1. april 2021.
  • Det etableres et kompetansefond. De sentrale partene skal begynne med dette arbeidet denne høsten.
  • Bedriftstilpasset arbeidstidsordning (BTA) er ikke lenger en forsøksordning. Formålet med ordningen er tydeliggjort og det er åpnet for at lokale parter kan be om bistand fra de sentrale parter.
  • Det er også nye bestemmelser og tydeliggjøringer knyttet til lokale samarbeid og lokale lønnsforhandlinger i protokollen. Last ned protokollen fra forhandlingene 5. september her.

  Vi vil i løpet av kort tid invitere til et webinar der vi redegjør for den nye tariffavtalen og protokollen. Det vil være mulighet for å stille oss spørsmål underveis i webinaret.

 • : Virke og Fellesforbundet enige: − Vil gi flere arbeidsplasser

  Lørdag kom Virke og Fellesforbundet til enighet om revisjon av grossistoverenskomsten. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør. Resultatet vil styrke norsk konkurransekraft og gi flere arbeidsplasser.

  Virke og Fellesforbundet er enige om å opprette et kompetansefond for å sikre virksomheter og ansatte rett kompetanse i et arbeidsliv i stadig endring.

  − Riktig kompetanse er avgjørende for å bevare og utvikle nye norske arbeidsplasser, og for at norsk handels- og tjenestenæring skal vinne i en stadig mer internasjonal konkurranse. På sikt vil dette gi flere arbeidsplasser og mer verdiskaping i privat handels- og tjenestenæring, hvor halvparten av alle nordmenn jobber, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

  Last ned protokoll fra forhandlingene her

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson