• Lønn

  Minstelønn/ garantilønn fra 1. februar 2020

  Timelønn i kroner
  Voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) 234,59
  Arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) 237,14
  Unge arbeidere mellom 16 og 17 år (§ 8-1.4) 164,21
  Unge arbeidere mellom 17 og 18 år (8-1.4) 187,67
  Midlertidig ansatte (§ 8-1.5) 234,59

  Lønnssatser 2018 Grossistoverenskomsten (NTF, YTF, Parat).pdf

 • Arbeidstid

  Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer per uke, fordelt på 5 virkedager, såfremt saklige grunner ikke tilsier en annen ordning. Dog kan partene på den enkelte bedrift avtale utligning av arbeidstiden i samsvar med bilag 1 - Nedsettelse av arbeidstiden per 1. januar 1987.

  Den daglige arbeidstid kan som ordinær tid legges i tiden mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 de 5 første virkedager i uken, og i tiden mellom kl. 07.00 og kl. 14.00 på lørdager. Se for øvrig § 3.

  Jul-, påske-, pinse- og nyttårsaften slutter arbeidet senest kl. 12.00.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Virke og Fellesforbundet, Parat og YTF har underskrevet en tilleggsprotokoll

  I protokollen fra garantiregulering per 1. februar 2020 så ble det oppgitt ny minstelønnssats for ansatte i § 8.1-2 arbeidende formenn og mekanikere hvor satsen ble oppgitt til 237,14 kroner. Dette har vist seg å være feil. Korrekt sats per 1. februar 2020 for arbeidende formenn og mekanikere er kroner 237,95,-.

 • : Ny revisjon av grossistoverenskomsten godkjent

  Virke og YTF kom til en forhandlingsløsning 30. september om grossistoverenskomsten. Resultatene i disse forhandlingene er tilsvarende forhandlingsresultatet mellom Virke og Fellesforbundet. Revisjon av overenskomsten pågår i disse dager. Ny overenskomst vil bli gjort tilgjengelig fra slutten av uke 46 eller fra uke 47.

  Dette ble YTF og Virke enige om:

  • Det ble ikke avtalt økonomiske tillegg i revisjonen av tariffavtalen. Det er derimot laget en ny sats for forskjøvet arbeidstid, som nå er 30 % av ordinær timelønn per time. Dette gjelder kun fra godkjennelsesdato 30. september, og det skal ikke gjennomføres noe etterberegning av denne satsen.
  • Virke og Fellesforbundet har endret lønnsgarantien. Denne endres først  fra 1. april 2021.
  • Det etableres et kompetansefond. De sentrale partene skal begynne med dette arbeidet denne høsten.
  • Bedriftstilpasset arbeidstidsordning (BTA) er ikke lenger en forsøksordning. Formålet med ordningen er tydeliggjort og det er åpnet for at lokale parter kan be om bistand fra de sentrale parter.
  • Det er også nye bestemmelser og tydeliggjøringer knyttet til lokale samarbeid og lokale lønnsforhandlinger i protokollen.

  Vi vil i løpet av kort tid invitere til et webinar den 14. oktober der vi redegjør for den nye tariffavtalen og protokollen. Det vil være mulighet for å stille oss spørsmål i forkant av webinaret.

  Last ned protokollen her.

 • : Pause i forhandlingene om Grossistoverenskomsten YTF

 • : Fellesuttalelse fra YS og Virke: Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

  Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

  Virke og YS har stått samlet overfor myndighetene og krevd at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første dagene av permitteringsperioden.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

   

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
  Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke og YS oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke. 

   

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson