Minstelønnssatser

Minstelønnssatser per 1. april 2024: 

Lønnstabell Månedslønn Timelønn
Unge arbeidstakere under 16 år* 20 298 124,91
Unge arbeidstakere under 18 år* 20 784 127,90
Lønnstrinn 1 28 849 177,53
Lønnstrinn 2 28 987 178,38
Lønnstrinn 3 (25 år) 29 325 180,46
Lønnstrinn 4 30 233 186,05
Lønnstrinn 5** 33 118 203,80
Lønnstrinn 6** 39 905 245,57

*Oppdatert 5. juni 2024 ihht. Tilleggsprotokoll 28.6.24.

**Fra 1.2.2024-1.4.2024: Lønnstrinn 5 – kr 32 468 pr. mnd. og 199,80 pr. time. Lønnstrinn 6 – kr 39 255 pr. mnd. og 241,57 pr. time.

Minstelønnssatsene for bedrifter som følger stillingsvurdert lønnssystem, per måned fra 1.4.2024: 

Ungdom under 16 år 20 298            
Ungdom under 18 år 20 784            
Lønnsgruppe II Lønnstrinn 1 2 3 4 5 6
kr pr. måned 28.849 28.987 29.325 30.233 33.118 39.905
Lønnsgruppe III Lønnstrinn 3 4 5 6 7 8
  kr pr. måned 29.325 30.233 33.118 39.905    
Lønnsgruppe IV Lønnstrinn 5 6 7 8 9 10
  kr pr. måned 33.118 39.905        
Lønnsgruppe V Lønnstrinn 8 9 10 11 12 13
kr pr. måned
Lønnsgruppe VI Individuell lønns-fastsettelse
 • Historiske tall

  2018 2019 2020 2021 2022

  2023

  Lønnstrinn 1 25.599 25.924 25.924 26.330 26.574 27.874
  Lønnstrinn 2 25.737 26.062 26.062 26.468 26.712 28.012
  Lønnstrinn 3 26.075 26.400 26.400 26.806 27.050 28.350
  Lønnstrinn 4 26.658 27.146 27.146 27.714 27.958 29.258
  Lønnstrinn 5 27.592 28.405 28.405 29.298 30.355 31.655
  Lønnstrinn 6 32.495 33.438 34.371 34.956 36.013 37.882

Siste nytt for denne avtalen

 • : Enighet i lønnsoppgjøret mellom Virke og Handel og kontor

  Tirsdag formiddag ble Virke og Handel og Kontor enige etter mekling i årets lønnsoppgjør. Det blir derfor ingen streik. Resultatet av meklingen ligger innenfor rammen i frontfaget, med en samlet lønnsvekst på 5,2 prosent.

  HK vil nå sende resultatet ut på uravstemning med svarfrist 28. mai kl. 15:00

  Virke og HK startet meklingen hos Riksmekleren søndag 28. april klokken 10.00. Partene ble enige etter å ha meklet ti timer på overtid.

  Årets oppgjør gir ansatte omfattet av Landsoverenskomsten en solid lønnsvekst innenfor frontfagsrammen.

  Les mer i pressemeldingen her

 • : Brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor

  Bruddet omfatter Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Kontoroverenskomsten, og bransjeavtalene for advokatvirksomheter, -bilselgere, -informasjonsteknologi, Forlagsavtalen, Bok- og papiravtalen, og Avtale for reiselivsbransjen

   Oppgjøret går til mekling 28. april og meklingsfristen er satt til midnatt mandag 29. april.

   Virke mottok plassoppsigelser fredag 12. april. Se oversikt under:

  • : Garantitillegg per 1. februar 2024

   Virke og motpartene har kommet til enighet om garantireguleringen for 2024.

   Det er beregnet nye satser på lønnstrinn 5 og 6 for:

   Og ny sats på høysete lønnstrinn i de to reiselivsavtalene våre med Handel og kontor og Parat

  • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 mellom LO og Virke kan iverksettes

   Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

   Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  • : Garantitillegg per 1. februar 2023

   Virke har kommet til enighet med motpartene om garantireguleringen for 2023. Garantitillegget gjelder for Landsoverenskomsten med tilknyttede bransjeavtaler, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene.

   Enigheten innebærer følgende: 

   • Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 8,- per time (kroner 1.300,- per måned). Etter justeringen er lønnssatsen kr 229,62 pr time / 37.313,- pr mnd.*
   • For ansatte på Reiselivsavtalene med HK og Parat økes høyeste minstelønn med kr 8,- pr time (kroner 1.300,- per måned). Etter justeringen er lønnssatsen kr 229,62 pr time / 37.313,- pr mnd.*

   * Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2023. 

   Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene trinn 6. Tillegg gis derfor bare til ansatte som lønnes på trinn 6 eller høyere, og som etter reguleringen ligger under ny minstelønnssats

  Slik bruker du medlemskapet

  Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

  • Få hjelp med HR og arbeidsrett

   Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

   Hjelp for arbeidsgivere

  • Forretningsjuridisk bistand

   Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

   Forretningsjuridisk bistand

  • Gunstige fordelsavtaler

   Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

   Se alle fordelsavtalene