• Arbeidstid

    Arbeidstidens lengde

    Den ordinære arbeidstid skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

    Skiftarbeid

    For skiftarbeid skal den gjennomsnittelige maksimale arbeidstid følge bilag 1, "Nedsettelse av arbeidstiden fra 1/1 1987 del A"

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson