Lønnsbestemmelser

§ 11.2  Individuell lønnsfastsettelse
En leders lønn skal fastsettes på individuell basis og på grunnlag av stillingens arbeids- og ansvarsområde i henhold til beskrivelse for stillingen. Det skal videre tas særlig hensyn til de faglige krav som stilles, krav til ledelse av andre, økonomisk ansvar, samt utdannelse og praksis.

Nyansatte lederes lønn fastsettes under hensyntagende til det lønnsnivå som er gjeldende i bedriften for stillinger med lignende arbeidsoppgaver, eller som det for øvrig er naturlig å sammenligne med.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet i lønnsoppgjøret mellom Virke og Handel og kontor

  Tirsdag formiddag ble Virke og Handel og Kontor enige etter mekling i årets lønnsoppgjør. Det blir derfor ingen streik. Resultatet av meklingen ligger innenfor rammen i frontfaget, med en samlet lønnsvekst på 5,2 prosent.

  HK vil nå sende resultatet ut på uravstemning med svarfrist 28. mai kl. 15:00

  Virke og HK startet meklingen hos Riksmekleren søndag 28. april klokken 10.00. Partene ble enige etter å ha meklet ti timer på overtid.

  Årets oppgjør gir ansatte omfattet av Landsoverenskomsten en solid lønnsvekst innenfor frontfagsrammen.

  Les mer i pressemeldingen her

 • : Flere plassfratredelser fra Handel og Kontor

  Virke har mottatt ytterligere plassfratredelser for Landsoverenskomsten med bransjeavtaler, Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten med Handel og Kontor. Her er listen over virksomheter og antall ansatte:

  *Inkluderer Bok- og papiravtalen, Forlagsavtalen og Avtale for reiselivsbransjen

  Trykk på 'Se mer+' for plassfratredelser fra 25. april:

  24. april 2024: Plassfratredelser fra HK

  Virke har mottatt plassfratredelser for Landsoverenskomsten med bransjeavtaler, Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten med Handel og Kontor. Her er listen over virksomheter og antall ansatte:

  *Inkluderer Bok- og papiravtalen, Forlagsavtalen og Avtale for reiselivsbransjen

  Dersom du ikke finner din bedrift på lista, betyr det at bedriften ikke vil være omfattet av det første streikeuttaket gjeldende fra 30. april.

  Merk at HK kan senere varsle opptrapping av streiken, ved å sende en ny plassfratredelse. Dere vil bli informert om dette straks det skulle skje. Det vil løpe en 4 dagers frist før en eventuell opptrapping av streiken kan effektueres. 

 • : Brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor

  Bruddet omfatter Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Kontoroverenskomsten, og bransjeavtalene for advokatvirksomheter, -bilselgere, -informasjonsteknologi, Forlagsavtalen, Bok- og papiravtalen, og Avtale for reiselivsbransjen

   Oppgjøret går til mekling 28. april og meklingsfristen er satt til midnatt mandag 29. april.

   Virke mottok plassoppsigelser fredag 12. april. Se oversikt under:

  • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 mellom LO og Virke kan iverksettes

   Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

   Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  • : Resultatet for Landsoverenskomsten HK m.m kan iverksettes

   Virke kom 30. april til enighet med Handel og Kontor i Norge (HK) om revisjon av Landsoverenskomsten med tilhørende tilleggsavtaler og bransjeavtaler, Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten etter mekling 11 timer på overtid.

   Svarfrist var satt til fredag 20. mai, og HK har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

  Slik bruker du medlemskapet

  Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

  • Få hjelp med HR og arbeidsrett

   Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

   Hjelp for arbeidsgivere

  • Forretningsjuridisk bistand

   Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

   Forretningsjuridisk bistand

  • Gunstige fordelsavtaler

   Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

   Se alle fordelsavtalene