Minstelønnssatser

Minstelønnssatser per 1. april 2023

 

Månedslønn

Timelønn

Unge arbeidstakere under 16 år

19 648

 120,91

Unge arbeidstakere under 18 år

20 134

 123,90

Lønnstrinn 1 reiseliv

28 143

 173,19

Lønnstrinn 2 reiseliv

28 282

 174,04

Lønnstrinn 3 reiseliv

28 620

 176,12

Lønnstrinn 4 reiseliv

39.255*

241,57*

*Gjelder fra 1.2.2024. Gamle satser: Lønnstrinn 4 – kr 37 882 pr. mnd. og 233,12 pr. time.

 • Historiske tall

  Gjeldende per 1. april

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Unge arbeidstakere under 16 år

  18 916

   18 916

   18 916

   18 997

  19 241

  Unge arbeidstakere under 18 år

  19 403

   19 403

   19 403

   19 484

  19 728

   

   

   

    

   

  Lønnstrinn 1 reiseliv

  25 869

   26 194

   26 194

   26 600

  26 844

  Lønnstrinn 2 reiseliv

  26 007

   26 332

   26 332

   26 738

  26 982

  Lønnstrinn 3 reiseliv

  26 345

   26 670

   26 670

   27 076

  27 320

  Lønnstrinn 4 reiseliv

  32 495

   33 438

  34 371

   34 956

  37 557

Siste nytt for denne avtalen

 • : Brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor

  Bruddet omfatter Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Kontoroverenskomsten, og bransjeavtalen for: advokatvirksomheter, -bilselgere, -informasjonsteknologi, Forlagsavtalen, Bok- og papiravtalen, og Avtale for reiselivsbransjen

   Oppgjøret går til megling 28. april og meglingsfristen er satt til midnatt mandag 29. april.

  • : Garantitillegg per 1. februar 2024

   Virke og motpartene har kommet til enighet om garantireguleringen for 2024.

   Det er beregnet nye satser på lønnstrinn 5 og 6 for:

   Og ny sats på høysete lønnstrinn i de to reiselivsavtalene våre med Handel og kontor og Parat

  • : Garantitillegg per 1. februar 2023

   Virke har kommet til enighet med motpartene om garantireguleringen for 2023. Garantitillegget gjelder for Landsoverenskomsten med tilknyttede bransjeavtaler, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene.

   Enigheten innebærer følgende: 

   • Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 8,- per time (kroner 1.300,- per måned). Etter justeringen er lønnssatsen kr 229,62 pr time / 37.313,- pr mnd.*
   • For ansatte på Reiselivsavtalene med HK og Parat økes høyeste minstelønn med kr 8,- pr time (kroner 1.300,- per måned). Etter justeringen er lønnssatsen kr 229,62 pr time / 37.313,- pr mnd.*

   * Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2023. 

   Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene trinn 6. Tillegg gis derfor bare til ansatte som lønnes på trinn 6 eller høyere, og som etter reguleringen ligger under ny minstelønnssats

  Slik bruker du medlemskapet

  Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

  • Få hjelp med HR og arbeidsrett

   Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

   Hjelp for arbeidsgivere

  • Forretningsjuridisk bistand

   Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

   Forretningsjuridisk bistand

  • Gunstige fordelsavtaler

   Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

   Se alle fordelsavtalene