Snarveier

Minstelønnssatser

Lønnssatser 2020

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Overtid og kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

  Virke har inngått avtaler med arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området for Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester og Landsoverenskomst for barnehager. Avtalene er inngått med forbundene i LO, Unio, YS og Akademikerne.

  Avtalene åpner for at Virkes medlemsbedrifter som er bundet avtalene i større grad kan benytte seg av overtid dersom det er behov for dette under den pågående situasjonen knyttet til koronapandemien. De er lignende de to avtalene som er inngått mellom hhv. KS og Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene.

  Avtalene åpner for utvidede rammer for overtid og samlet arbeidstid ut over hovedreglene i arbeidsmiljøloven, og fastsetter andre tillegg enn tariffavtalenes satser.

  Avtalene gjelder fra i dag, 23. desember 2021, og ut april 2022. De lokale partene kan velge å bruke avtalene hvis det er behov for ekstra arbeidskraft i månedene framover. Virke presiserer at det må gjøres en lokal avtale med alle berørte organisasjoner og at det er viktig at det er en løpende dialog med de tillitsvalgte lokalt.

  Virke og fagforeningene er enige om at merarbeid og overtidsarbeid i størst mulig grad skal baseres på frivillighet fra ansattes side. Vi viser her til avtalenes merknader til de ulike bestemmelsene om dette. Lederne i Virkes medlemsbedrifter må være oppmerksomme på at arbeidsbelastningen ikke må bli for stor, for å forhindre uheldige fysiske eller psykiske belastninger og for å ivareta sikkerhetshensyn.

  For å skape mest mulig forutsigbarhet må det tilstrebes at all arbeidstid planlegges så tidlig som mulig.

  For arbeid utover full stilling erstatter avtalene overtidstilleggene i tariffavtalene med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent.

  Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.

  Ledere omfattet av avtalen for Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester og som er unntatt fra overtidsbestemmelsene, kan få inntil 20 ekstra fridager i 2022. Disse kan også tas ut som ekstra daglønner.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.