• Arbeidstid

  De tillitsvalgte kan anmode bedriften om en redegjørelse for hvordan arbeidsmiljøloven § 10-12 praktiseres overfor Samfunnsviternes medlemmer.

  Dersom arbeidstaker unntas fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 med referanse til § 10-12 pkt. 1 eller pkt. 2, skal det på forespørsel gis en skriftlig begrunnelse.

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Enighet mellom Virke og Naturviterne

  Virke og Naturviterne ble i forhandlinger i dag enige om revisjon av overenskomsten mellom partene.

  Nytt i overenskomsten er blant annet en ny bestemmelse om kompetanseutvikling. Sliterordningen er tatt inn som bilag, og det er i tillegg gjort små redaksjonelle endringer. I protokollen er det også tatt inn en anmodning om at partene på virksomhetsnivå diskuterer og leter etter lokale løsninger for hvordan man kan bidra til å redusere klimaavtrykket, og dessuten en intensjon om utvikling i tariffperioden. For øvrig videreføres avtalens bestemmelser uendret.

  Last ned protokoll her. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson