Siste nytt for denne avtalen

  • : Prolongering av Særavtale for undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre utdanningsinstitusjoner.

    Virke og de berørte arbeidstakerorganisasjonene kom fredag 17. januar 2020 til enighet om prolongering av Særavtale for undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner. Prolongeringen gjelder for perioden 1.1.2020 – 31.12.2021.

    Protokollen kan lastes ned her. 

    Særavtalen med oppdaterte datoer finner du her: Særavtale undervisningspersonalet grunnskolen 2020-2021

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson