Oppsigelse på grunn av alder

Ved fylte 72 år mister den ansatte sitt stillingsvern, da kan du som arbeidsgiver avslutte arbeidsforholdet uten en vanlig oppsigelsesprosess.

Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven § 15-13 a stillingsvern til fylte 72 år. Dersom virksomheten har en egen fastsatt aldersgrense på 70 år (eller lavere om den er begrunnet i helse eller sikkerhet), opphører stillingsvernet ved fylte 70 år. 

Som arbeidsgiver kan du altså avslutte et arbeidsforhold når den ansatte fyller 72 år, uten krav til saklig grunn. Arbeidstaker har ikke plikt til å fratre, men arbeidsgiver rett til å ensidig avslutte arbeidsforholdet. Dersom du som arbeidsgiver ikke har avsluttet arbeidsforholdet og den ansatte fortsetter å jobbe etter fylte 72, vil hun ikke lenger ha stillingsvern etter arbeidsmiljøloven.

Bedriftsintern aldersgrense på 70 år

Som arbeidsgiver har du mulighet til å sette en lavere aldersgrense enn 72 år for virksomheten din, men det forutsetter følgende:

 • At grensen gjøres kjent for arbeidstakerne.
 • At den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver.
 • At arbeidstakerne har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning, som beskrevet i arbeidsmiljøloven § 15-13 a.

Du kan imidlertid ikke sette aldersgrensen lavere enn 70 år. Det kreves også at du drøfter en slik lavere aldersgrense med de tillitsvalgte.

Relaterte kurs

Se alle arrangementer
 1. Hvordan gjennomføre en ryddig oppsigelsesprosess? - Onlinekurs

  I en oppsigelse er det viktig med en ryddig og korrekt prosess som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet. Som leder kan det oppleves vanskelig, både mellommenneskelig og arbeidsrettslig. Vi viser hvordan du kan gjøre dette på en forsvarlig måte.

Avslutning av arbeidsforholdet

Hvis den ansatte selv ønsker å slutte etter fylte 72 år, skal du som arbeidsgiver få et varsel minst én måned før hun eller han slutter. Vi anbefaler at du bekrefter samtalens innhold skriftlig. 

Dersom du ønsker å si opp en ansatt som er blitt 72 år, har du rett til det uten at dette regnes som aldersdiskriminering. Du trenger ikke avholde noe drøftingsmøte, men du må likevel følge noen saksbehandlingsregler:

 • Du må innkalle den ansatte - så langt det er mulig – til samtale, med mindre hun eller han selv ikke ønsker det.
 • Etter samtalen må du sende ut skriftlig varsel om oppsigelse.
 • Oppsigelsen kan tidligst skje seks måneder etter at den ansatte har mottatt varselet.
 • Fristen på seks måneder løper fra den første dag i måneden etter at den ansatte har mottatt varselet.

Dersom ingen av partene varsler avgang

Arbeidsforholdet opphører ikke automatisk. Dersom ingen av partene tar skritt for å avslutte arbeidsforholdet i tiden rundt den ansatte fyller 72 år, videreføres det.

Du kan innkalle til samtale og gi varsel om fratreden også etter at vedkommende har blitt eldre enn aldersgrensen, men den ansatte kan da fortsatt kreve seks måneders varslingstid.

Podcast:

Hva skal til for at man kan si opp noen på grunn av forhold som knytter seg til den ansatte?

Trenger man å ha gitt minst én advarsel før det gis oppsigelse? Hvilke andre virkemidler har vi som ledere i verktøykassa vår? Dette – og mye mer – får du svar på i denne episoden.

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Vil du prøve Arbeidsgiverguiden?

Med Arbeidsgiverguiden kan du effektivt navigere i komplekse arbeidsrettsspørsmål uten å være avhengig av juridiske eksperter eller konsulenter.

Du får umiddelbar tilgang etter registrering.

Registrer deg

Du har nå gratis tilgang i 14 dager!

Du får innloggingsinformasjon i en e-post. Det kan ta noen minutter før den dukker opp.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene