Oppsigelse på grunn av alder

Ved fylte 72 år mister den ansatte sitt stillingsvern, da kan du som arbeidsgiver avslutte arbeidsforholdet uten en vanlig oppsigelsesprosess.

Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven § 15-13 a stillingsvern til fylte 72 år. Dersom virksomheten har en egen fastsatt aldersgrense på 70 år (eller lavere om den er begrunnet i helse eller sikkerhet), opphører stillingsvernet ved fylte 70 år. 

Som arbeidsgiver kan du altså avslutte et arbeidsforhold når den ansatte fyller 72 år, uten krav til saklig grunn. Arbeidstaker har ikke plikt til å fratre, men arbeidsgiver rett til å ensidig avslutte arbeidsforholdet. Dersom du som arbeidsgiver ikke har avsluttet arbeidsforholdet og den ansatte fortsetter å jobbe etter fylte 72, vil hun ikke lenger ha stillingsvern etter arbeidsmiljøloven.

Bedriftsintern aldersgrense på 70 år

Som arbeidsgiver har du mulighet til å sette en lavere aldersgrense enn 72 år for virksomheten din, men det forutsetter følgende:

 • At grensen gjøres kjent for arbeidstakerne.
 • At den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver.
 • At arbeidstakerne har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning, som beskrevet i arbeidsmiljøloven § 15-13 a.

Du kan imidlertid ikke sette aldersgrensen lavere enn 70 år. Det kreves også at du drøfter en slik lavere aldersgrense med de tillitsvalgte.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Forbrukerkjøpsloven

  Mange klagesaker kan unngås med bedre forståelse for forbrukerkjøpsloven allerede i markedsføringen. Vi går gjennom forbrukerkjøpsloven med en praktisk vinkling.

 2. Onlinekurs - Oppsigelse

  I en oppsigelse er det viktig med en ryddig og korrekt prosess som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet. Som leder kan det oppleves vanskelig, både mellommenneskelig og arbeidsrettslig. Vi viser hvordan du kan gjøre dette på en forsvarlig måte.

 3. Onlinekurs - Omstilling

  Har du behov for å omstille, omorganisere eller nedbemanne? Hva er de største risikofaktorene og hva kjennetegner en god omstilling? Ikke stå alene i omstilling! Vi jobber tett på våre medlemmer hver dag, og hjelper dere med å finne de gode løsningene.

Avslutning av arbeidsforholdet

Hvis den ansatte selv ønsker å slutte etter fylte 72 år, skal du som arbeidsgiver få et varsel minst én måned før hun eller han slutter. Vi anbefaler at du bekrefter samtalens innhold skriftlig. 

Dersom du ønsker å si opp en ansatt som er blitt 72 år, har du rett til det uten at dette regnes som aldersdiskriminering. Du trenger ikke avholde noe drøftingsmøte, men du må likevel følge noen saksbehandlingsregler:

 • Du må innkalle den ansatte - så langt det er mulig – til samtale, med mindre hun eller han selv ikke ønsker det.
 • Etter samtalen må du sende ut skriftlig varsel om oppsigelse.
 • Oppsigelsen kan tidligst skje seks måneder etter at den ansatte har mottatt varselet.
 • Fristen på seks måneder løper fra den første dag i måneden etter at den ansatte har mottatt varselet.

Dersom ingen av partene varsler avgang

Arbeidsforholdet opphører ikke automatisk. Dersom ingen av partene tar skritt for å avslutte arbeidsforholdet i tiden rundt den ansatte fyller 72 år, videreføres det.

Du kan innkalle til samtale og gi varsel om fratreden også etter at vedkommende har blitt eldre enn aldersgrensen, men den ansatte kan da fortsatt kreve seks måneders varslingstid.

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.