Oppsigelse ved sykefravær

I utgangspunktet kan du ikke si opp en ansatt som er ute i sykefravær. I slike tilfeller kan du bare gå til oppsigelse dersom den skyldes noe annet enn sykefraværet, og du kan bevise dette.

Særskilt og forsterket vern ved sykdom

Vernet gjelder i 12 måneder etter at arbeidsuførheten startet. Det betyr i praksis at verneperioden starter ved første sykmeldings- eller egenmeldingsdag. Grensen på 12 måneder er en avveining mellom den ansattes behov for vern, og ditt behov for forutsigbarhet og mulighet til å organisere arbeidet. 

Verneperiodens lengde er den samme uavhengig av om den ansatte er helt eller delvis borte fra arbeid. Den avsluttes som hovedregel når arbeidstakeren er tilbake i arbeid.

Regelen skal praktiseres slik at en 12 måneders verneperiode ikke avbrytes av korte perioder der den ansatte er tilbake i jobb. Hvor kort perioden arbeidstaker må være tilbake på arbeid for at verneperioden ikke skal avbrytes, vil bli en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Tilfeller der det særskilte vernet ikke gjelder

Det særskilte vernet under sykdom er ikke absolutt. Vernet er ment å beskytte den ansatte fra å bli sagt opp på grunn av sykefraværet. Det er arbeidsgiver som må bevise at det er overveiende sannsynlig at en oppsigelse i verneperioden ikke skyldes sykefraværet.

Etter verneperiodens utløp

Dersom den ansatte er borte på grunn av sykdom etter at verneperioden på 12 måneder er over, gjelder ikke lenger et særskilt vern mot oppsigelsen. Da gjelder det vanlige stillingsvernet, som krever at det er saklig grunn for oppsigelsen. Sykefravær eller arbeidsuførhet vil ikke nødvendigvis være saklig grunn til oppsigelse. Det må avgjøres av en konkret og helhetlig vurdering i det enkelte tilfellet.

I norsk arbeidsliv har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge arbeidet slik at den ansatte kan være i jobb. 

Hvor godt du har ivaretatt tilretteleggingsplikten vil være sentralt i vurderingen av om det er saklig grunn for å si opp en sykmeldt ansatt etter verneperioden.

  Relevante kurs

  Se alle arrangementer
  1. Hvordan gjennomføre en ryddig oppsigelsesprosess? - Onlinekurs

   I en oppsigelse er det viktig med en ryddig og korrekt prosess som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet. Som leder kan det oppleves vanskelig, både mellommenneskelig og arbeidsrettslig. Vi viser hvordan du kan gjøre dette på en forsvarlig måte.

  Midlertidig ansatte og vern ved sykefravær

  Midlertidig ansatte er vernet mot oppsigelse grunnet sykdom i verneperioden på lik linje med fast ansatte.

  Dersom den midlertidige ansettelsesavtalen utløper før 12 måneder er gått, altså før lovens verneperiode er utløpt, opphører arbeidsforholdet.

  Hvis det ikke er beskrevet i arbeidsavtalen når ansettelsesforholdet utløper, vil den ansatte kunne hevde at han eller hun er beskyttet av det særskilte vernet. Du må avgjøre om det midlertidige arbeidet er avsluttet, og at det ikke er sykdommen som er årsak til oppsigelsen.

  Oppsigelse på grunn av sykdom etter verneperioden

  Etter verneperioden er over kan en arbeidstaker i prinsippet sies opp på grunn av sykdomsfraværet. Det er likevel viktig å være klar over at kravet om saklig begrunnelse for oppsigelsen fortsatt gjelder.

  Når man skal vurdere om man har saklig grunn til å si opp en ansatt pga. sykdom, er spesielt følgende tre momenter sentrale:

  1. Har du oppfylt dine tilretteleggingsplikter etter arbeidsmiljøloven?
  2. Er det utsikter til bedring?
  3. Vil det være urimelig å gå til oppsigelse?

  Podcast:

  Hva skal til for at man kan si opp noen på grunn av forhold som knytter seg til den ansatte?

  Trenger man å ha gitt minst én advarsel før det gis oppsigelse? Hvilke andre virkemidler har vi som ledere i verktøykassa vår? Dette – og mye mer – får du svar på i denne episoden.

  Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

  Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

  Arbeidsgiverguiden gir deg verktøy til å løse utfordringene

  Du er som arbeidsgiver ikke herre over alle forhold rundt svingninger i marked og behov, men du har ansvar for å organisere virksomheten din slik at eiere og medarbeidere er fornøyde og får levert det de skal.

  Noen ganger har du dessverre ikke andre alternativ enn omorganisering og nedbemanning. Da er det viktig at du sørger for at du har dokumentasjon på det som er grunnen for oppsigelsen. Du må også gjøre ting riktig, og i riktig rekkefølge.

  Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. Vi har utviklet solide veiledere og guider som tar deg trygt i havn.

  Vurderer du medlemskap i Virke?

  Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

  • Få hjelp med HR og arbeidsrett

   Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

   Hjelp for arbeidsgivere

  • Forretningsjuridisk bistand

   Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

   Forretningsjuridisk bistand

  • Gunstige fordelsavtaler

   Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

   Se alle fordelsavtalene