Ammefri

Kvinner som ammer kan kreve den fri hun trenger til å gjøre dette. Hun har også rett på lønn for dette, men det er begrenset til 1 time pr dag. Det er kvinnen selv som bestemmer hvordan tiden skal tas ut.

Retten til ammefri omfatter også den reisetiden kvinnen trenger for å komme til barnet og tilbake på arbeid. Pumping for å gi morsmelk til eget barn likestilles med amming.

Det forutsettes at ammefri faktisk brukes til amming. Arbeidsgiver kan derfor kreve dokumentasjon fra lege, sykepleier e.l. dersom det er grunn til å stille spørsmål ved dette.

Har arbeidsgiver lønnsplikt?

Arbeidstaker har rett til lønnet ammefri inntil én time per arbeidsdag, men bare i barnets første leveår, og kun på arbeidsdager hvor avtalt arbeidstid er syv timer eller mer.

Etter at barnet har fylt ett år vil arbeidstaker som ammer fortsatt ha rett på ammefri, men da uten rett til lønn.

Enkelte tariffavtaler gir arbeidstaker utvidet rett til lønnet ammefri, f.eks. to timer per dag eller utover barnets første leveår. Andre rettigheter for arbeidstaker kan også følge av virksomhetens personalhåndbok eller lignende.

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk. Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler. Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Personalhåndbok

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

    Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

    Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

    Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene