Search Results here!

Ammefri

Kvinner som ammer kan kreve den fri hun trenger til å gjøre dette. Hun har også rett på lønn for dette, men det er begrenset til 1 time pr dag. Det er kvinnen selv som bestemmer hvordan tiden skal tas ut.

Retten til ammefri omfatter også den reisetiden kvinnen trenger for å komme til barnet og tilbake på arbeid. Pumping for å gi morsmelk til eget barn likestilles med amming.

Det forutsettes at ammefri faktisk brukes til amming. Arbeidsgiver kan derfor kreve dokumentasjon fra lege, sykepleier e.l. dersom det er grunn til å stille spørsmål ved dette.

Har arbeidsgiver lønnsplikt?

Arbeidstaker har rett til lønnet ammefri inntil én time per arbeidsdag, men bare i barnets første leveår, og kun på arbeidsdager hvor avtalt arbeidstid er syv timer eller mer.

Etter at barnet har fylt ett år vil arbeidstaker som ammer fortsatt ha rett på ammefri, men da uten rett til lønn.

Enkelte tariffavtaler gir arbeidstaker utvidet rett til lønnet ammefri, f.eks. to timer per dag eller utover barnets første leveår. Andre rettigheter for arbeidstaker kan også følge av virksomhetens personalhåndbok eller lignende.