Permisjon for pleie og omsorg av nærstående

Arbeidstaker har rett til permisjon for å pleie nærstående i livets sluttfase og i for å gi nødvendig omsorg til nære familiemedlemmer. Denne rettigheten er lovfestet i arbeidsmiljøloven.

Pleie av pårørende i livets sluttfase

Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte nærstående.

Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 12-10.

Også arbeidstaker uten noen familierelasjon til vedkommende har rett til slik permisjon, så fremt det er snakk om en nærstående person. Derfor kan arbeidstaker også ha rett til permisjon for å pleie en nær venn eller nabo.

Arbeidsgiver har ingen lønnsplikt ved slik permisjon, men arbeidstaker kan ha rett til pleiepenger fra folketrygden, jf. folketrygdloven § 9-13.

Omsorg for nære familiemedlemmer

Arbeidstaker har også rett til permisjon for å gi nødvendig omsorg til nære familiemedlemmer. Med nære familiemedlemmer menes:

 • foreldre (inkludert steforeldre og fosterforeldre)
 • ektefelle
 • samboer eller registrert partner
 • funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 (forutsatt at arbeidstaker har hatt omsorg for barnet)

Nødvendig omsorg betyr at den som trenger omsorg i utgangspunktet ikke kan klare seg selv i den aktuelle situasjonen. Retten til permisjon er altså ment å gjelde når det oppstår ekstraordinære behov og særlig vanskelige situasjoner.

Retten til permisjon er begrenset til 10 dager hvert kalenderår. Dette gjelder uavhengig av hvor mange den ansatte har omsorg for.

Podcast:

Hva bør arbeidsgivere vite om permisjon?

Hva er det viktigste arbeidsgivere må vite om foreldrepermisjon og sykt barn-dager? Hvis du som arbeidsgiver får spørsmål om velferdspermisjon fra en ansatt, hvor går du for å finne ut av det? Hva er hovedreglene knyttet til utdanningspermisjon? Dette – og mye mer – får du svar på i denne episoden.

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Din digitale rådgiver for alle arbeidsrettsspørsmål!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Lønn

Som arbeidsgiver har du ingen lovbestemt lønnsplikt ved slik permisjon. Den ansatte vil heller ikke få ytelser fra folketrygden.

Må behovet dokumenteres?

Loven gir ingen tydelige føringer på at arbeidstaker skal legge frem dokumentasjon av fraværet, som for eksempel legeerklæring, egenmelding eller lignende.

Ved kortere fravær vil det normalt være nok at arbeidstaker sier fra og redegjør for behovet. Ved lengre fravær vil det kunne være behov for at arbeidstaker legger frem dokumentasjon som redegjør for omsorgstilfellet.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene