Permisjon for pleie og omsorg av nærstående

Arbeidstaker har rett til permisjon for å pleie nærstående i livets sluttfase og i for å gi nødvendig omsorg til nære familiemedlemmer. Denne rettigheten er lovfestet i arbeidsmiljøloven.

Pleie av pårørende i livets sluttfase

Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte nærstående.

Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 12-10.

Også arbeidstaker uten noen familierelasjon til vedkommende har rett til slik permisjon, så fremt det er snakk om en nærstående person. Derfor kan arbeidstaker også ha rett til permisjon for å pleie en nær venn eller nabo.

Arbeidsgiver har ingen lønnsplikt ved slik permisjon, men arbeidstaker kan ha rett til pleiepenger fra folketrygden, jf. folketrygdloven § 9-13.

Omsorg for nære familiemedlemmer

Arbeidstaker har også rett til permisjon for å gi nødvendig omsorg til nære familiemedlemmer. Med nære familiemedlemmer menes:

 • foreldre (inkludert steforeldre og fosterforeldre)
 • ektefelle
 • samboer eller registrert partner
 • funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 (forutsatt at arbeidstaker har hatt omsorg for barnet)

Nødvendig omsorg betyr at den som trenger omsorg i utgangspunktet ikke kan klare seg selv i den aktuelle situasjonen. Retten til permisjon er altså ment å gjelde når det oppstår ekstraordinære behov og særlig vanskelige situasjoner.

Retten til permisjon er begrenset til 10 dager hvert kalenderår. Dette gjelder uavhengig av hvor mange den ansatte har omsorg for.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Permisjon i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Lønn

Som arbeidsgiver har du ingen lovbestemt lønnsplikt ved slik permisjon. Den ansatte vil heller ikke få ytelser fra folketrygden.

Må behovet dokumenteres?

Loven gir ingen tydelige føringer på at arbeidstaker skal legge frem dokumentasjon av fraværet, som for eksempel legeerklæring, egenmelding eller lignende.

Ved kortere fravær vil det normalt være nok at arbeidstaker sier fra og redegjør for behovet. Ved lengre fravær vil det kunne være behov for at arbeidstaker legger frem dokumentasjon som redegjør for omsorgstilfellet.

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart. 

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.