Search Results here!

Permisjon ved religiøse høytider

De som ikke er medlemmer av Den norske kirke har rett til to dager fri i året i forbindelse med religiøse høytider innenfor egen religion. De har ikke rett på lønn i disse fridagene.

Helligdager i Norge følger kristne høytider. For å legge til rette for trosfrihet, har de som ikke er medlem av Den norske kirke rett til inntil to dager permisjon i året i forbindelse med religiøse høytider etter arbeidstakers religion. Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om uttak av fridagen minst 14 dager før høytiden.

Dette følger av arbeidsmiljøloven § 12-15 og lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a.

Hvis religionen har mer enn to høytidsdager som faller på dager som ikke er fridager, kan arbeidstaker velge hvilke av de religiøse høytidsdagene vedkommende vil ha fri.

Arbeidsgiver kan kreve at fridagene blir arbeidet inn igjen. I så fall skal arbeidstaker ha lønn som vanlig.