Utdanningspermision

Arbeidstakere har rett til inntil tre års utdanningspermisjon uten lønn. Men det finnes visse forutsetninger.

Ansattes rett til utdanningspermisjon er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 12-11.

Målet med loven er å styrke det generelle utdanningsnivået i samfunnet, og møte arbeidslivets og den enkeltes behov for økt kompetanse og omstilling.

Hel- og deltidspermisjon

I utgangspunktet gjelder retten til utdanningspermisjon for alle arbeidstakere, uavhengig av om vedkommende er fast eller midlertidig ansatt, hel- eller deltidsansatt. Utdanningspermisjon kan tas ut som heltids- eller deltidspermisjon og kan kreves for inntil tre år. Arbeidstaker kan likevel ikke kreve permisjon for lengre tid enn selve utdannelsen tar.

Må utdanningen være relevant for virksomheten? 

Reglene om utdanningspermisjon er tiltenkt arbeidstakere som har jobbet en stund og som ønsker mer utdanning. Det kreves ikke at utdanningen har direkte betydning for den stillingen arbeidstaker er tilsatt i, eller for arbeidsplassen som sådan.

Utdanningen må imidlertid være yrkesrelatert dersom det er snakk om utdanning utover grunnskole eller videregående skole. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning.

Vesentlige ulemper for virksomheten

Arbeidstaker kan ikke kreve utdanningspermisjon når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.

Hvorvidt dette er tilfelle, vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering. Det skal foretas en helhetlig avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser.

Varsel og frister

Arbeidstaker som vil bruke retten til utdanningspermisjon, må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette. Svarfristen er tre måneder for permisjoner inntil et halvt år, og to måneder for permisjoner kortere enn én måned. Arbeidstaker må ta svarfristens lengde i betraktning, for å kunne starte utdanningspermisjonen til ønsket tid.

Podcast:

Hva bør arbeidsgivere vite om permisjon?

Hva er det viktigste arbeidsgivere må vite om foreldrepermisjon og sykt barn-dager? Hvis du som arbeidsgiver får spørsmål om velferdspermisjon fra en ansatt, hvor går du for å finne ut av det? Hva er hovedreglene knyttet til utdanningspermisjon? Dette – og mye mer – får du svar på i denne episoden.

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Din digitale rådgiver for alle arbeidsrettsspørsmål!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene