Utdanningspermision

Arbeidstakere har rett til inntil tre års utdanningspermisjon uten lønn. Men det finnes visse forutsetninger.

Ansattes rett til utdanningspermisjon er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 12-11.

Målet med loven er å styrke det generelle utdanningsnivået i samfunnet, og møte arbeidslivets og den enkeltes behov for økt kompetanse og omstilling.

Hel- og deltidspermisjon

I utgangspunktet gjelder retten til utdanningspermisjon for alle arbeidstakere, uavhengig av om vedkommende er fast eller midlertidig ansatt, hel- eller deltidsansatt. Utdanningspermisjon kan tas ut som heltids- eller deltidspermisjon og kan kreves for inntil tre år. Arbeidstaker kan likevel ikke kreve permisjon for lengre tid enn selve utdannelsen tar.

Må utdanningen være relevant for virksomheten? 

Reglene om utdanningspermisjon er tiltenkt arbeidstakere som har jobbet en stund og som ønsker mer utdanning. Det kreves ikke at utdanningen har direkte betydning for den stillingen arbeidstaker er tilsatt i, eller for arbeidsplassen som sådan.

Utdanningen må imidlertid være yrkesrelatert dersom det er snakk om utdanning utover grunnskole eller videregående skole. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning.

Vesentlige ulemper for virksomheten

Arbeidstaker kan ikke kreve utdanningspermisjon når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.

Hvorvidt dette er tilfelle, vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering. Det skal foretas en helhetlig avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser.

Varsel og frister

Arbeidstaker som vil bruke retten til utdanningspermisjon, må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette. Svarfristen er tre måneder for permisjoner inntil et halvt år, og to måneder for permisjoner kortere enn én måned. Arbeidstaker må ta svarfristens lengde i betraktning, for å kunne starte utdanningspermisjonen til ønsket tid.

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Gå til Permisjon i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart. 

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.