Ran/trusler/ettervern

Hvordan forebygge ran

Vi har i flere år arbeidet med å informere om hvordan man kan forebygge ran på arbeidsplassen og har siden 1997 administrert sertifiseringsordningen ”Sikret mot ran”.
ordningen er nå avsluttet. Basert på denne erfaringen har vi listet opp de viktigste elementene nedenfor.

Følgende fysiske tiltak må gjennomføres:

 1. Kassaapparat
 2. Kassaskuffen skal være låsbar og skjermet mot kundesiden. Pass alltid på å ha minst mulig penger i kassa. Summen skal tilpasses vekslingsbehovet.
 3. Seddelboks med tidsforsinket lås
  Sørg for jevnlig å overføre større kontantsummer fra kassaskuffen til seddelboks som bør festes med gjennomgående skruer eller ekspansjonsbolter. Velg seddelboks fra en seriøs leverandør (sidene vil senere oppdateres med en liste over leverandører pr. geografi). Følg leverandørens råd om montering.
 4. Godkjent oppbevaringsskap
  Verdiskap eller sikkerhetsskap listeført av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd FG (informasjon om de enkelte skap må rettes til de lokale forsikringsselskaper). Det plasseres i eget kontor eller avstengt rom. Nøkkelen til oppbevaringsskapet skal ikke oppbevares i lokalet etter stengetid. Nøkkelen skal ikke stå i låsen på dagtid.
 5. Sikret bakdør
  For å hindre at uvedkommende tar seg inn i forretningen, må bakdør/personalinnganger sikres best mulig med lås (kodet lås eller sikkerhetslås). Det må være lett å se ut før bakdøren åpnes (vindu eller kikkehull, i tillegg til et godt utelys og ringeklokke).
 6. Ekstra telefon/alarm
  Det må finnes en mobiltelefon eller annet alternativt kommunikasjonsmiddel til rådighet. Erfaring viser at en raner i mange tilfeller setter den ordinære telefonen ut av drift.
 7. Ransalarm
  Ransalarmen kan eventuelt kobles til eksisterende alarmanlegg. Det er utarbeidet godkjenningskriterier for alarmer fra FG.
 8. Høydemåler ved utgangsdøren
  Det er et godt hjelpemiddel for politiets etterforskning å ha en høydemåler ved hoveddøren eller ved andre områder en raner må passere. Denne hjelper deg til å danne det et inntrykk av ranerens høyde.

Daglige sikkerhetsrutiner

 1. Oppbevar ikke mer penger i kassen enn strengt nødvendig.
 2. Legg overskytende beløp i seddelboks eller verdiskap. Oppbevar nøkkelen til verdiskap minst mulig tilgjengelig. Må ikke henges i belte til betjeningen. Bruk eventuelt tidslås på skapet.
 3. Lås kassen og fjern nøkkelen når kassen ikke betjenes.
 4. Kassaoppgjør skal kun foretas i dertil egnede rom, aldri ved disken. Hvis du har liten plass, lås døren. Sørg for å hindre innsyn utenfra. 
 5. Transport av penger til bank/post om dagen skal gjøres til ulike tidspunkter. Ikke følg et fast mønster. Det kan være en fordel å benytte profesjonell pengetransport.

Oppfølging/ettervern

For å redusere skadevirkningene for de ansatte som har vært utsatt for ran eller grove trusler, er det viktig å etablere gode opplegg for ettervern.

Vedkommende som har blitt utsatt for hendelsen bør så langt det er mulig tilbys oppfølging umiddelbart etter opplevelsen. Det er av stor betydning for den enkelte å ha noen å snakke med. Det må raskt etableres profesjonell hjelp av helsefaglig personale.

Medlemmer av VIRKE kan kontakte SOSCON - Institutt for krisehåndtering (www.soscon.no).

Opptreden ved ran og trusler

 1. Følg de instrukser du får - ikke provoser – ikke se direkte på raneren.
 2. Bevar fatningen. Tenk på egen, kollegenes og kundenes sikkerhet.
 3. Forsøk å utløse eventuell alarm så snart dette kan skje uten fare for egen eller andres sikkerhet.
 4. Observer typiske kjennetegn hos raneren: Utseende, påkledning, alder, høyde og spesielle trekk.
 5. Prøv å oppfatte navn, språk, dialekt.

Opptreden etter et ran

 1. Observer ranerens fluktrute, mulige kjøretøy o.l.
 2. Tilkall politiet.
 3. Lås døren. Skjerm for innsyn
 4. Ta hånd om ransutsatte kolleger og kunder.
  - tilkall, om mulig. legehjelp og/eller ettervernsgruppen.
 5. Beskytt eventuelle teknisk spor.
 6. Ikke rør ting raneren har tatt eller gått på
 7. Noter navn på vitner. Be dem vente til politiet kommer.
 8. Skriv ned signalement m.v. Ikke diskuter med kolleger eller vitner
 9. Ta kontakt med eier/sikkerhetsansvarlig.
 10. Møt Politiet på utsiden
 11. Ikke snakk med pressen. Henvis til politiet. Ikke snakk med noen om ransbeløpet.
 12. Sørg for at kolleger som skal til politiet for avhør får følge. La ikke ransutsatte personer være alene timene etter ranet. La ikke enslige dra hjem alene.

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene