Sikkerhet

Vi har satt kriminalitetsbekjempelse og forebygging på agendaen. I samarbeid med politi, politikerne og næringslivet har vi oppnådd både lovendringer og aksjoner, og vi fortsetter å være en aktiv pådriver for et tryggere samfunn. Som medlem av Virke får du råd og veiledning om hvordan du kan forebygge kriminalitet.

Har du utført tilstrekkelig risikovurdering av kriminaliteten i, eller mot, din virksomhet?

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2019 (KRISINO) viser at kun 22 prosent av private virksomheter blant 2500 spurte virksomheter har en skriftlig risikovurdering for vinningskriminalitet som:

  • Underslag
  • Innbrudd
  • Bedrageri gjennom e-post og nettsider

Hele 58 prosent av de som ble utsatt for vinningskriminalitet anmeldte aldri forholdet. Majoriteten begrunner dette med at politiet som regel henlegger saken, mens en annen viktig årsak er at det er for ressurs- og tidkrevende.

Det skal være enkelt å anmelde, derfor har vi utarbeidet enkle skjemaer du kan laste ned og sende til den lokale politistasjonen.

Kontakt oss om du ønsker bistand i forbindelse med en sikkerhetsvurdering, eller anmeldelse dersom skaden allerede har skjedd.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

Se alle medlemsfordelene