Sikkerhet

Vi har satt kriminalitetsbekjempelse og forebygging på agendaen. I samarbeid med politi, politikerne og næringslivet har vi oppnådd både lovendringer og aksjoner, og vi fortsetter å være en aktiv pådriver for et tryggere samfunn. Som medlem av Virke får du råd og veiledning om hvordan du kan forebygge kriminalitet.

Se opp for falske domeneregistrarer

I dag har Virke fått henvendelser fra virksomheter som sier at noen forsøker å selge dem .com domener. I mailen fra selskapet
Dnsnorway.com heter det: «Vi vil informere deg om at vi har mottatt en registreringsforespørsel for domenenavnet www.dittdomene.com. I systemet vårt ser vi at du er eier av domenenavnet www.dittdomene.no. Vi vil tilby deg muligheten til å registrere domenenavnet www.dittdomene.com for på egen hånd. Hvis en tredjepart registrerer domenenavnet, kan dette få vidtrekkende konsekvenser. Dette kan inkludere forvirring i søkemotorene eller skade på omdømme.»

Vår sikkerhetsansvarlige har undersøkt rundt selskapet som oppgir en Osloadresse som går til et selskap som leier ut kontortjenester. Det opplyses ikke om organisasjonsnummer eller annen firmainformasjon. Videre undersøkelser viser at lignende selskap er opprettet i Sverige og Danmark. Begge steder er det samme kontortjenestefirmaets adresse som benyttes. Hjemmesiden og teksten er identisk alle steder men lokal språkdrakt. De opererte også tidligere i Finland, men siden har blitt tvangsstengt. Selskapet hevder å ha eksistert siden 2009 men domenet for Norge ble opprettet i juni 2019.

Både i Danmark og Sverige er det sendt ut varsel om nettstedene. Lignende nettsteder er opprettet i andre Europeiske land, men sporene fører til Nederland som også tidligere har vært base for lignende falske nettsider.

Vi oppfordrer alle som får slike henvendelser om kjøp av domener velger å kontakte sin egen registrar om de ønsker å registrere domenene. Prisen for registreringen er mye billigere enn det tilbudet som kommer på e-post. Vi ber om at de som oppdager forsøk på svindel ved registrering av varemerker, hjemmesider eller katalogbedragerier sender et varsel til: t.m.bjerke@virke.no med kopi av dokumentasjonen.

Har du utført tilstrekkelig risikovurdering av kriminaliteten i, eller mot, din virksomhet?

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2019 (KRISINO) viser at kun 22 prosent av private virksomheter blant 2500 spurte virksomheter har en skriftlig risikovurdering for vinningskriminalitet som:

  • Underslag
  • Innbrudd
  • Bedrageri gjennom e-post og nettsider

Hele 58 prosent av de som ble utsatt for vinningskriminalitet anmeldte aldri forholdet. Majoriteten begrunner dette med at politiet som regel henlegger saken, mens en annen viktig årsak er at det er for ressurs- og tidkrevende.

Det skal være enkelt å anmelde, derfor har vi utarbeidet enkle skjemaer du kan laste ned og sende til den lokale politistasjonen.

Kontakt oss om du ønsker bistand i forbindelse med en sikkerhetsvurdering, eller anmeldelse dersom skaden allerede har skjedd.

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn