Regler for egenmelding

Egenmelding betyr at en ansatt selv informerer arbeidsgiveren sin om at hun eller han er syk og ikke kan jobbe, uten å måtte dokumentere dette med en legeerklæring.

En forutsetning for å bruke egenmelding er at den ansatte har vært ansatt i virksomheten i minst to måneder. Reglene gjelder for både heltidsansatte og deltidsansatte. 

Hvor mange dager varer en egenmelding?

Ifølge regelverket kan en egenmelding vare inntil 3 dager etter hverandre. Dette kalles for ett fraværstilfelle. Selv om man bare er borte en dag, vil det fortsatt telle som ett fraværstilfelle. 

Egenmeldingsdager er kalenderdager, ikke arbeidsdager. Det betyr at også arbeidsfrie dager teller med i egenmeldingsperioden. Er man syk og borte på en fredag, har man dermed brukt opp egenmeldingsperioden når mandagen kommer. 

Ansatte kan kun bruke egenmelding i fire fraværstilfeller i løpet av en 12 måneders periode (altså ikke i  løpet av et kalenderår).

I prinsippet kan du som arbeidsgiver innføre ubegrenset antall egenmeldingsdager i løpet av en 12 måneders periode

Kan den ansatte miste retten til å bruke egenmelding?

Svaret på dette er ja - i enkelte tilfeller. Ordningen med egenmelding er basert på tillit. Dersom en ansatt misbruker denne tilliten, kan du frata arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding. Den ansatte må imidlertid få anledning til å uttale seg før du tar en beslutning. 

Du kan frata en ansatt retten til å benytte egenmelding for inntil seks måneder av gangen i følgende tilfeller:

 • Den ansatte har i løpet av en 12 måneders periode har hatt minst fire fraværstilfeller uten sykmelding.
 • Du har rimelig grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom.

Når en ansatt er fratatt retten til å bruke egenmelding, må hun eller han dokumentere fraværet med sykmelding fra første fraværsdag.

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart. 

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.