Egenmelding

Egenmelding betyr at en ansatt selv informerer arbeidsgiveren sin om at hun eller han er syk og ikke kan jobbe, uten å måtte dokumentere dette med en legeerklæring.

En forutsetning for å bruke egenmelding er at den ansatte har vært ansatt i virksomheten i minst to måneder.

Reglene gjelder for både heltidsansatte og deltidsansatte. 

Antall dager og fraværsperioder

Ifølge regelverket kan en egenmelding vare inntil 3 dager etter hverandre. Dette kalles for ett fraværstilfelle. Selv om man bare er borte en dag, vil det fortsatt telle som ett fraværstilfelle. 

Egenmeldingsdager er kalenderdager, ikke arbeidsdager. Det betyr at også arbeidsfrie dager teller med i egenmeldingsperioden. Er man syk og borte på en fredag, har man dermed brukt opp egenmeldingsperioden når mandagen kommer. 

Ansatte kan kun bruke egenmelding i fire fraværstilfeller i løpet av en 12 måneders periode (altså ikke i  løpet av et kalenderår).

I prinsippet kan du som arbeidsgiver innføre ubegrenset antall egenmeldingsdager i løpet av en 12 måneders periode

Kan den ansatte miste retten til å bruke egenmelding?

Svaret på dette er ja - i enkelte tilfeller. Ordningen med egenmelding er basert på tillit. Dersom en ansatt misbruker denne tilliten, kan du frata arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding. Den ansatte må imidlertid få anledning til å uttale seg før du tar en beslutning. 

Du kan frata en ansatt retten til å benytte egenmelding for inntil seks måneder av gangen i følgende tilfeller:

 • Den ansatte har i løpet av en 12 måneders periode har hatt minst fire fraværstilfeller uten sykmelding.
 • Du har rimelig grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom.

Når en ansatt er fratatt retten til å bruke egenmelding, må hun eller han dokumentere fraværet med sykmelding fra første fraværsdag.

Relevant kurs

 1. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

Se alle arrangementer

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene