Regler for egenmelding

Egenmelding betyr at en ansatt selv informerer arbeidsgiveren sin om at hun eller han er syk og ikke kan jobbe, uten å måtte dokumentere dette med en legeerklæring.

En forutsetning for å bruke egenmelding er at den ansatte har vært ansatt i virksomheten i minst to måneder. Reglene gjelder for både heltidsansatte og deltidsansatte. 

Hvor mange dager varer en egenmelding?

Ifølge regelverket kan en egenmelding vare inntil 3 dager etter hverandre. Dette kalles for ett fraværstilfelle. Selv om man bare er borte en dag, vil det fortsatt telle som ett fraværstilfelle. 

Egenmeldingsdager er kalenderdager, ikke arbeidsdager. Det betyr at også arbeidsfrie dager teller med i egenmeldingsperioden. Er man syk og borte på en fredag, har man dermed brukt opp egenmeldingsperioden når mandagen kommer. 

Ansatte kan kun bruke egenmelding i fire fraværstilfeller i løpet av en 12 måneders periode (altså ikke i  løpet av et kalenderår).

I prinsippet kan du som arbeidsgiver innføre ubegrenset antall egenmeldingsdager i løpet av en 12 måneders periode

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

 2. Kurs i praktisk sykefraværshåndtering

  Finnes det en gullstandard for å få ned høyt sykefravær? Det finnes ledere som vil svare ja på dette spørsmålet. Ett av de svarene de gir er «Skap et arbeidsmiljø som er så godt at dine medarbeidere ikke vil gå glipp av én dag på jobb»

Podcast:

Håndtering av sykefravær

 • Hva må du som leder passe på når en ansatt blir syk?
 • Hva kan man spørre den sykemeldte om, og hva skal man absolutt ikke spørre om?
 • Hvilke råd har advokaten i Virke til ledere om å følge opp sykemeldte ansatte?

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Bonusepisode: håndtering av sykefravær

Egenmeldinger, tilretteleggingsplikt og manglende dialog

 • Hva skal til for at ansatte mister retten til egenmelding?
 • Hvor langt går tilretteleggingsplikten?
 • Hva om du som leder ikke får kontakt med den sykemeldte ansatte?

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Kan den ansatte miste retten til å bruke egenmelding?

Svaret på dette er ja - i enkelte tilfeller. Ordningen med egenmelding er basert på tillit. Dersom en ansatt misbruker denne tilliten, kan du frata arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding. Den ansatte må imidlertid få anledning til å uttale seg før du tar en beslutning. 

Du kan frata en ansatt retten til å benytte egenmelding for inntil seks måneder av gangen i følgende tilfeller:

 • Den ansatte har i løpet av en 12 måneders periode har hatt minst fire fraværstilfeller uten sykmelding.
 • Du har rimelig grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom.

Når en ansatt er fratatt retten til å bruke egenmelding, må hun eller han dokumentere fraværet med sykmelding fra første fraværsdag.

Din digitale rådgiver for alle arbeidsrettsspørsmål!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett.  Arbeidsgiverguiden gir deg opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID og du får en steg for steg-guide for oppfølging av sykmeldte.

Personalhåndbok?

Vil du ha mer fornøyde ansatte? En enklere hverdag som leder? Gjør som hundrevis av andre bedrifter og abonner på personalhåndboken – ferdig utfylt med oppdatert innhold du enkelt kan tilpasse din virksomhet.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene