Hjemme med sykt barn

Foreldre har rett til minimum 10 dagers permisjon hvert kalenderår for å ta seg av barn når de er syke.

Retten til minimum 10 dagers permisjon hvert kalenderår gjelder både for deltidsansatte og heltidsansatte. Den gjelder ikke bare når barnet er sykt, men også dersom man benytter seg av en barnepasser og han eller hun er syk. Man kan også bruke hjemme med sykt barn-fravær for å følge barn til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom.

En forutsetning for å få permisjon til å være hjemme med syke barn, er at barnet er under 12 år og at det er nødvendig. Mer spesifikt gjelder rettigheten frem til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Har barnet kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet har fylt 18 år. 

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

 2. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

Antall dager og fordeling av dem

Alle ansatte som har omsorg for ett eller to barn, har rett til å være hjemme med sykt barn inntil 10 dager hvert kalenderår. Ansatte med omsorg for mer enn to barn, har rett til permisjon i inntil 15 dager hvert kalenderår.  

Arbeidstakere som er alene om omsorgen, har rett til dobbelt så mange permisjonsdager enn de ellers ville ha hatt, altså 20 eller 30 dager.

Ansatte har uansett rett til permisjon når folketrygden yter omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger.

Les mer om permisjon ved syke barn i arbeidsmiljøloven § 12-9 og om omsorgspenger i folketrygdloven kapittel 9.

Foreldrene fordeler sykedagene mellom seg som de vil, så lenge de holder seg innenfor grensen av hvor mange dager hver enkelt av dem har rett på. Det er ikke lov til å overføre dager mellom foreldrene.

Dokumentasjon av fraværet

Det vanligste regelen er at man bruker egenmelding ved fravær inntil tre kalenderdager – akkurat som ved egen sykdom. Ved fravær utover det, kan arbeidsgiver kreve at barnets sykdom dokumenteres med en legeerklæring.

Med syke barn gjelder ikke regelen om kun fire sykdomstilfeller i året, som med egenmelding av egen sykdom. Hjemme med sykt barn-dagene kan dagene tas ut én og én, så lenge man holder seg innenfor den totale summen. 

Loven gir ikke rett til å dele opp dagene i timer. Må man gå hjem til et sykt barn etter å ha jobbet halve dagen, teller i prinsippet hele dagen som sykedag. Noen virksomheter har likevel valgt å ha egne ordninger der disse dagene kan deles opp. Da summerer man opp antallet timer/halve dager opp mot den totale kvoten for det kalenderåret.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. Sjekk også ut vår steg for steg-guide for oppfølging av sykmeldte.

Gå til Sykefravær i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk rådgivning

  Medlemmer i Virke kan registrere saker innen arbeidsrett eller sende til forretningsjuridisk. Du kan også benytte deg av vår rådgivningstelefon, ring oss på 22 54 17 00.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.