Hjemme med sykt barn

Foreldre har rett til minimum 10 dagers permisjon hvert kalenderår for å ta seg av barn når de er syke.

Regelen gjelder både for deltidsansatte og heltidsansatte. Den gjelder dessuten ikke bare for når barnet er sykt, men også dersom man benytter seg av en barnepasser og han eller hun er syk, hvis barnet skal skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom.

En forutsetning for å få permisjon til å være hjemme med syke barn, er at barnet er under 12 år og at det er nødvendig. Mer spesifikt gjelder rettigheten frem til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Har barnet kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet har fylt 18 år. 

Antall dager og fordeling av dem

Alle ansatte som har omsorg for barn har i utgangspunktet rett til å være hjemme med sykt barn inntil 10 dager hvert kalenderår. I tillegg er det mange forhold som kan påvirke hvor mange dager man har rett til. Det kan for eksempel være hvor mange barn den ansatte har, om vedkommende er eneforsørger, om den ansatte har barn som er kronisk syke og så videre.

Har den ansatte omsorg for flere enn to barn, har vedkommende for eksempel rett til 15 dager. Er arbeidstakeren alene om omsorgen, har hun eller han rett på 20 dager uansett hvor mange barn man har. Definisjonen på å være alene om omsorgen er at arbeidstakeren enten bor alene, eller sammen med noen som ikke er barnets biologiske mor eller far. Får den ansatte derimot barn med sin nye samboer/ektefelle, har han eller hun ikke lenger status som enslig forsørger.

Les mer om hva som utløser hvilke rettigheter i arbeidsmiljøloven § 12-9.

Foreldrene fordeler sykedagene mellom seg som de vil, så lenge de holder seg innenfor grensen av hvor mange dager hver enkelt av dem har rett på. Det er for øvrig ikke lov til å overføre dager mellom foreldrene.

Relevant kurs

 1. Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. Alle vil før eller siden komme i en situasjon hvor en ansatt blir syk eller får syke barn. At rettigheter og plikter i denne forbindelse håndteres på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

Se alle kurs

Dokumentasjon av fraværet

Det vanligste er arbeidstaker man på samme måte som med egen sykdom bruker egenmelding ved fravær inntil tre kalenderdager . Ved fravær utover det, kan arbeidsgiver kreve at sykdommen dokumenteres med en legeerklæring.

Med syke barn gjelder ikke regelen om  kun fire sykdomstilfeller i året, som med egenmelding av egen sykdom. Her kan dagene tas ut én og én, så lenge den ansatte man  holder seg innenfor den totale summen. 

Loven gir ikke rett til å dele opp dagene. Må arbeidstaker man gå hjem til sykt barn etter å ha jobbet halve dagen, teller i prinsippet hele dagen som sykedag.  Noen virksomheter har likevel selv valgt å ha slike ordninger. Da summerer arbeidsgiver man opp antallet timer/halve dager opp mot den totale kvoten for det kalenderåret.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene