Hjemme med sykt barn

Foreldre har rett til minimum 10 dagers permisjon hvert kalenderår for å ta seg av barn når de er syke.

Regelen gjelder både for deltidsansatte og heltidsansatte. Den gjelder ikke bare når barnet er sykt, men også dersom man benytter seg av en barnepasser og han eller hun er syk. Man kan også bruke hjemme med sykt barn-fravær for å  følge barn til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom.

En forutsetning for å få permisjon til å være hjemme med syke barn, er at barnet er under 12 år og at det er nødvendig. Mer spesifikt gjelder rettigheten frem til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Har barnet kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet har fylt 18 år. 

Antall dager og fordeling av dem

Alle ansatte som har omsorg for barn har i utgangspunktet rett til å være hjemme med sykt barn inntil 10 dager hvert kalenderår. I tillegg er det mange forhold som kan påvirke hvor mange dager man har rett til. 

Ansatte som har omsorg for flere enn to barn, har for eksempel rett til 15 dager.

Arbeidstakere som er alene om omsorgen, har  rett på 20 dager uansett hvor mange barn de har. Definisjonen på alene om omsorgen er at man enten bor alene, eller sammen med noen som ikke er barnets biologiske mor eller far. Får den ansatte derimot barn med sin nye samboer/ektefelle, har han eller hun ikke lenger status som enslig forsørger.

Les mer om hva som utløser hvilke rettigheter i arbeidsmiljøloven § 12-9.

Foreldrene fordeler sykedagene mellom seg som de vil, så lenge de holder seg innenfor grensen av hvor mange dager hver enkelt av dem har rett på. Det er ikke lov til å overføre dager mellom foreldrene.

Dokumentasjon av fraværet

Det vanligste regelen er at man bruker egenmelding ved fravær inntil tre kalenderdager - akkurat som ved egen sykdom. Ved fravær utover det, kan arbeidsgiver kreve at barnets sykdom dokumenteres med en legeerklæring.

Med syke barn gjelder ikke regelen om kun fire sykdomstilfeller i året, som med egenmelding av egen sykdom. Hjemme med sykt barn-dagene kan dagene tas ut én og én, så lenge man holder seg innenfor den totale summen. 

Loven gir ikke rett til å dele opp dagene i timer. Må man gå hjem til et sykt barn etter å ha jobbet halve dagen, teller i prinsippet hele dagen som sykedag. Noen virksomheter har likevel valgt å ha egne ordninger der disse dagene kan deles opp. Da summerer man opp antallet timer/halve dager opp mot den totale kvoten for det kalenderåret.

Relevant kurs

Se alle arrangementer
 1. Medarbeidersamtalen

  Lær hvordan du kan bruke medarbeidersamtalen som et viktig ledelsesverktøy.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.