Sykepenger

Når en ansatt blir sykemeldt, erstattes lønnsutbetalingen med sykepenger. Arbeidsgiver dekke sykepengene de første 16 dagene.

De første 16 dagene av et sykefravær kalles for arbeidsgiverperioden, fordi det er i den perioden arbeidsgiver er ansvarlig for å betale ut sykepengene. Ved beregningen av arbeidsgiverperioden skal alle dager telles med, også dager som den ansatte ikke skulle arbeide. Etter det tar NAV over regningen. 

Dersom den ansatte har jobbet hos dere mindre enn fire uker før sykemeldingen, er du ikke pliktig til å betale sykepenger. Da må den ansatte henvende seg til NAV. 

Arbeidsgiverperioden gjelder fra og med første hele sykefraværsdag. Dersom den ansatte brukte egenmelding i starten av fraværet og sykemeldingen kom først etter tre dager, teller egenmeldingsdagene også inn i arbeidsgiverperioden.

Beregning av sykepenger

Utgangspunktet er at den ansatte skal få sykepenger som tilsvarer full lønn fra arbeidsgiveren sin, med mindre inntekten overstiger 6 ganger folketrygdlovens grunnbeløp fra NAV.  Sykepengesummen skal være på samme nivå som den ansatte hadde i lønn før sykemeldingen, og beregnes ut fra et gitt tidsrom:

 • Hovedregelen er at de tre siste kalendermånedene før sykemeldingen legges til grunn.
 • Dersom den ansatte har vært ansatt kortere enn det, tar du utgangspunkt i hele perioden hun eller han har vært ansatt.

Dersom lønnen har endret seg i løpet av den perioden du beregner summen etter, skal tidsrommet etter endringen legges til grunn.

Både lønnsinntekt og andre godtgjørelser som tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg skal være med i beregningen.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

 2. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. Sjekk også ut vår steg for steg-guide for oppfølging av sykmeldte.

Gå til Sykefravær i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk rådgivning

  Medlemmer i Virke kan registrere saker innen arbeidsrett eller sende til forretningsjuridisk. Du kan også benytte deg av vår rådgivningstelefon, ring oss på 22 54 17 00.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.