Sykepenger

Når en ansatt blir sykemeldt, erstattes lønnsutbetalingen med sykepenger. Arbeidsgiver dekke sykepengene de første 16 dagene.

De første 16 dagene av et sykefravær kalles for arbeidsgiverperioden, fordi det er i den perioden arbeidsgiver er ansvarlig for å betale ut sykepengene. Ved beregningen av arbeidsgiverperioden skal alle dager telles med, også dager som den ansatte ikke skulle arbeide. Etter det tar NAV over regningen. 

Dersom den ansatte har jobbet hos dere mindre enn fire uker før sykemeldingen, er du ikke pliktig til å betale sykepenger. Da må den ansatte henvende seg til NAV. 

Arbeidsgiverperioden gjelder fra og med første hele sykefraværsdag. Dersom den ansatte brukte egenmelding i starten av fraværet og sykemeldingen kom først etter tre dager, teller egenmeldingsdagene også inn i arbeidsgiverperioden.

Beregning av sykepenger

Utgangspunktet er at den ansatte skal få sykepenger som tilsvarer full lønn fra arbeidsgiveren sin, med mindre inntekten overstiger 6 ganger folketrygdlovens grunnbeløp fra NAV.  Sykepengesummen skal være på samme nivå som den ansatte hadde i lønn før sykemeldingen, og beregnes ut fra et gitt tidsrom:

 • Hovedregelen er at de tre siste kalendermånedene før sykemeldingen legges til grunn.
 • Dersom den ansatte har vært ansatt kortere enn det, tar du utgangspunkt i hele perioden hun eller han har vært ansatt.

Dersom lønnen har endret seg i løpet av den perioden du beregner summen etter, skal tidsrommet etter endringen legges til grunn.

Både lønnsinntekt og andre godtgjørelser som tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg skal være med i beregningen.

Relevante kurs

Se alle arrangementer
 1. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

 2. Kurs i praktisk sykefraværshåndtering

  Finnes det en gullstandard for å få ned høyt sykefravær? Det finnes ledere som vil svare ja på dette spørsmålet. Ett av de svarene de gir er «Skap et arbeidsmiljø som er så godt at dine medarbeidere ikke vil gå glipp av én dag på jobb»

Podcast:

Håndtering av sykefravær

 • Hva må du som leder passe på når en ansatt blir syk?
 • Hva kan man spørre den sykemeldte om, og hva skal man absolutt ikke spørre om?
 • Hvilke råd har advokaten i Virke til ledere om å følge opp sykemeldte ansatte?

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Podkast for ledere eller deg som har arbeidsgiveransvar. Hør flere episoder med annen relevant tematikk for arbeidsgiveriet.

Bonusepisode: håndtering av sykefravær

Egenmeldinger, tilretteleggingsplikt og manglende dialog

 • Hva skal til for at ansatte mister retten til egenmelding?
 • Hvor langt går tilretteleggingsplikten?
 • Hva om du som leder ikke får kontakt med den sykemeldte ansatte?

Hør episoden på Spotify eller Apple Podcast

Vil du prøve Arbeidsgiverguiden?

Med Arbeidsgiverguiden kan du effektivt navigere i komplekse arbeidsrettsspørsmål uten å være avhengig av juridiske eksperter eller konsulenter.

Du får umiddelbar tilgang etter registrering.

Registrer deg

Du har nå gratis tilgang i 14 dager!

Du får innloggingsinformasjon i en e-post. Det kan ta noen minutter før den dukker opp.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene