Nytt rundskriv for sammenslåing og varsling av krav

Publisert:

Finanstilsynet har 13.mars 2018 publisert et nytt rundskriv for sammenslåing og varsling av krav. Rundskrivet er tilgjengelig her.