Omstillingen mot fremtidens helsevesen

Hvordan løser vi utfordringene i norsk helse- og omsorgsvesen? Og hva bør være de fremste eksemplene på oppgavedeling og forenkling, for å sikre god og enkel pasientflyt?

Demografiutviklingen fører til at vi blir flere eldre og færre ansatte i årene fremover. Det vil kreve en helthetlig omstilling og ny organisering og oppgavedeling i helsesektoren.

Norge har i dag en av de største tetthetene av helsepersonell per innbygger sammenlignet med de fleste andre land. Vi må utnytte eksisterende ressurser på en mer effektiv måte samtidig som vi sikrer tiltak for å øke rekrutteringen av helsepersonell.

Hvordan kan vi utnytte digitalisering og KI for å avlaste dagens og fremtidens helsepersonell? Og hvordan skal vi stimulere til bedre samhandling som sikrer smidige pasientløp og kompetanseutvikling i helsevesenet?

For å utvikle den beste helsepolitikken for fremtiden må politikere, fagforeninger og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene snakke sammen.

På frokostseminaret kommer det deltagere fra Sykepleierforbundet, KS, Legeforeningen, Fagforbundet og Virke.

Medvirkende

 • Lill Sverresdatter Larsen

  Forbundsleder, Norsk sykepleierforbund
 • Gunn Marit Helgesen

  Leder, KS
 • Anne-Karin Rime

  President, Legeforeningen
 • Iren Mari Luther

  Leder yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet
 • Bernt Gudmund Apeland

  Administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke

Ansvarlige

 • Bransjeleder spesialisthelse, Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunikasjonssjef, Hovedorganisasjonen Virke

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene