e-Vekst 2017

Publisert:

Hvordan skal du bli en vekstvinner på nett, og er du klar for å møte kundenes stadig høyere krav til kundeopplevelse? Mens de store netthandelsaktørene etablerer fysiske butikker, går stadig flere av de fysiske aktørene på nett – og konkurransen i netthandelsmarkedet har aldri vært tøffere enn nå.

Den tradisjonelle Vårsamlingen, nå omdøpt til eVekst, er årets viktigste møteplass for små og store netthandelsaktører, og for deg med interesse for norsk e-handel.

Årets foredragsholdere vil ha fokus på hvordan du kan skape kreative og fremtidsrettede løsninger, med kundeopplevelsen i fokus. Årets keynote er Analisa Whinter, som for første gang vil presentere sitt helt nye kundeopplevelsesprogram, The Fundamentals 4s.

Dagen avsluttes med middag og mingling i hyggelige omgivelser.

Program

Miniseminar
Kl. 10:00 – 10:50

Millennials – endrer de spillereglene?
De har vokst opp i en digital verden hvor internettilkobling er like viktig og vanlig som strøm og vann.

De forholder seg til både medier og merkevarer på helt andre måter enn generasjonene før dem.

Markedsdirektør Stein-Egil Gammelsrød i Visma Retail gir deg ny innsikt i hvordan den norske Millennials-generasjonen opplever kundelojalitet og kundeklubber.

Stein-Erik Gammelsrød


Miniseminar
Kl. 11:00 – 12:00

Personvernforordningen – hvordan tilfredsstille kravene?
Virkes advokater, Maja Glad Pedersen og Sverre McSeveny-Åril, kommer med nyttige tips og råd om hva det enkelte foretak bør gjøre for å tilfredsstille forordningens krav. Deadline er mai 2018.

  

Fagdagen kl. 13:00 – 17:30

Mellom foredragene vil det som vanlig være pauser med tid til mingling og kollegiale diskusjoner.

Virke e-Handel i 2017 og Virke eHandelsbarometer 2016/2017

Gerhard Anthun orienterer om dagen og om Virke e-Handels prioriteringer for 2017. Sophie Maartmann-Moe, rådgiver analyse og bransjeutvikling i Virke, fremlegger hovedfunn i eHandeslrapporten 2016 og ferske tall fra Virkes eHandelsbarometer. 

  

Hva betyr nye vekstmuligheter med sirkulær økonomi for netthandelen?

Sirkulær økonomi medfører en ny, smartere måte å skape vekst på. I en sirkulær økonomi fins det ikke avfall, alt inngår i nye produksjonsprosesser. EU har lansert en strategi for omlegging til en sirkulær økonomi og for nye forretningsmodeller som deling, leie og låning. Hva kan knappe ressurser og økte reguleringer bety for netthandelen? Camilla Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i Virke, gir deg svarene.

Omnikanal – lær av de beste.

PA Consulting Group har studert en rekke selskaper i Norden og Europa for å forstå konkret hva som kjennetegner ledende selskaper innen omnikanal. Hva kan norske retailere lære? Hva gjør at Storbritannia scorer så mye bedre enn Norge? PA Consulting Groups Olav Lydersen og Ola Anfinset, informere og gir oss verdifulle funn fra deres undersøkelser.

  

Kunstig intelligens i annonseløsninger

Google har allerede produkter som Google Photos, Google Translate og Google Assistant som i hovedsak bygger på kunstig intelligens. Torje Ingebretsen og Oddgeir Garnes fra Google Norge vil vise hvordan annonsører kan dra nytte av kunstig intelligens og hvordan man kan bli mer konkurransedyktige i dagens mobile verden.

  

Kan handelen lære av mediebedriftene?

Hvor krevende blir det digitale skiftet for norsk varehandel? Hva kan vi lære av mediene som helt fra begynnelsen av 2000-tallet har måttet håndtere dette? Likhetstrekkene er mange. Også varehandel lever i en internasjonal verden der teknologi vil føre til dramatiske endringer. Morten Krogh-Moe, daglig leder i Sannsyn AS, ser nærmere på drivere og trusler.

The Fundamentals 4s:

How to Design Extraordinary Customer Experiences in an Exponential World
Analisa Winter er Head of Engagement and Community i DARE2 og DARE2mansion. Hun har blant annet deltatt i utviklingen av kundeopplevelsesprogrammet The Fundamentals 4s. Dette verktøyet benyttes i dag av en rekke verdensomspennende selskaper som Google, Danske Bank, Lufthansa og Bang & Olufsen. Hennes foredrag How to Design Extraordinary Customer Experiences in an Exponential World blir garantert en "snakkis" når vi samles før middag.

Kl. 18:00

Samling før middag

Kl. 19:00

Middag og sosialt samvær på Soria Moria