Grunnkurs i arbeidsmiljø – HMS kurs

Vi gir deg en grunnleggende innføring i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer og aktørene i arbeidsmiljøarbeidet. Kurset gir grunnlag for god HMS-praksis lokalt i egen virksomhet.

Kurset går over tre påfølgende dager i tidsrommet 09.00 til 15.30. 

Vi går gjennom følgende temaer

 • Innføring i arbeidsmiljøloven og trening i å finne frem
 • Hva kjennetegner en god arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø?
 • Arbeidsgiver ansvar, arbeidstakers
  plikter, verneombudet og AMUs oppgaver og roller
 • Arbeidsmiljøfaktorer - psykososiale, organisatoriske og fysiske
 • Samarbeid, kommunikasjon, omstilling, konflikter, mobbing
 • Systematisk HMS arbeid, kartlegging av arbeidsmiljø, risikoanalyse
 • Fra kartlegging til handling
 • Hvordan få et godt samarbeid mellom verneombud og leder

Kurset er tilrettelagt for diskusjon og refleksjon, og det legges opp til praktiske øvelser som vil øke tryggheten i rollen som arbeidsgiver, verneombud og AMU-representant.

Kurset passer for

Først og fremst for nyvalgte verneombud, medlemmer av AMU (Arbeidsmiljøutvalget), mellomledere og andre som ønsker oppfriskning eller fordypning. Det kreves ingen forkunnskaper.

Opplæringen skal fortrinnsvis gis i arbeidstiden og den ansatte skal ha full lønn. Er opplæringen lagt i fritiden, betales lønn som ordinær arbeidstid, uten overtidsbetaling.

Om kurset

Kurset går over tre dager, og er derfor å anse som kortere opplæringen enn det som fremkommer av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.
Forskriften regulerer lengden på opplæringen av verneombud og AMU-representanter. Hovedregelen er en varighet på minst 40 timer, men det kan altså avtales kortere opplæring.
En avtale om kortere opplæring skal basere seg på konkrete vurderinger av risikoforhold/problemer gjort i og av den enkelte virksomhet, og disses karakter og omfang.
Dersom virksomheten, i denne sammenheng ledelsen og tillitsvalgte, kommer frem til at det er forsvarlig med kortere opplæring, inngås det en skriftlig avtale om dette.

Etter kurset får man deltakerbevis. Deltakerbeviset benyttes som dokumentasjon for nødvendig opplæring i HMS for verneombud og medlemmer av AMU.

Program for dagene

 • Dag en

  • Introduksjon/presentasjon.
  • Hva er HMS og internkontroll?
  • Arbeidsmiljø; fraværs- og nærværsfaktorer.
  • I eget utviklingsarbeid; problem- vs løsningsfokus.
  • Roller og ansvar i HMS-arbeidet (arbeidsgiver, arbeidstaker, verne­ombudet, AMU, bedriftshelsetjeneste, Arbeidstilsynet)
  • Arbeidsmiljøforskriftene
  • Saksgang i HMS-arbeidet
   • Dag to

    • Inkluderende arbeidsliv (IA) og tilrettelegging
    • Mobbing og trakassering
    • Konfliktforståelse
    • Varsling
    • Overbelastning/utbrenthet
    • Dag tre

     • Ytringsklima, kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger.
     • Krav til systematisk HMS-arbeid
     • Å kartlegge arbeidsmiljøet og få til handling.
     • Risikoanalyse.
     • Fra kurs til egen arbeidshverdag; veien videre.
    • Hver kursdag har varighet kl 09.00-15.30.
    • Lunsj kl 12.00-12.45, og enkel servering både før og etter lunsj.

    Kursholder

    • Steinar Klausen

     Bedriftspsykolog

     Bedriftspsykologen Steinar Klausen leverer psykologtjenester til offentlige og private virksomheter. Har 30 års praksis som psykolog med allsidig og solid erfaringsbakgrunn fra klinisk, rådgivende og organisasjonspsykologisk arbeid.

    Ofte stilte spørsmål

    • Er det servering på kurset?

     Deltakeravgiften dekker full bevertning.

     • Morgen: Kaffe/te og frukt
     • Formiddag: Lunsj
     • Ettermiddag: Kaffe/te og kake
     • Halvdagskurs har lett servering i kurslokalet

    • Hvilke påmeldingsregler gjelder?

     • Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
     • Påmelding er bindende etter 14 dager før kursdato, og eventuell av-melding må skje skriftlig. Ved avmelding etter 14 dager før kursdato belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i virksomheten.
     • Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.
     • Vi tar forbehold om avlysning av kurs frem til 14 dager før kursstart. Vi kan ikke være økonomisk ansvarlig for eventuelle utgifter som for eksempel reiseutgifter ved en avlysning.
    • Vil det bli delt ut undervisningsmateriell?

     Å delta på et kurs eller en konferanse er en intensiv læringsopplevelse. For at du skal få best mulig utbytte av din deltakelse blir det utdelt eller tilsendt undervisningsmateriell på de fleste av våre kurs.

    • Er kurslokale tilrettelagt funksjonshemmede?

     De fleste av våre kurssteder er tilrettelagt for funksjonshemmede.
     Gi beskjed om eventuelle funksjonshemminger sammen med påmeldingen, slik at vi kan tilrettelegge på best mulig måte.
     Hvis kursstedet ikke har nødvendige fasiliteter kan kursavgiften refunderes.

    • Kan kurset leveres bedriftsinternt?

     Vi kan tilby kurs fra vår kursportefølje som bedriftsinternt kurs for Virke medlemmer på forespørsel.

     Kursene arrangeres i deres eller våre lokaler, alt etter hva som passer best.

     Bedriftsinterne kurs

    • Har du spørsmål om et kurs?

     Kontakt oss på

     Tlf 22 54 17 00 eller

     e-post 

    Hvorfor er HMS så viktig?

    Et av hovedformålene med arbeidsmiljøloven er å sikre at ingen skader seg på jobb, verken fysisk og psykisk. Som leder er det ditt ansvar å sørge for at virksomheten jobber systematisk med HMS i det daglige arbeidet – dette er noe loven krever.

    Lær mer om hvordan du jobber med HMS på arbeidsplassen

    Vi har nå lansert en helt ny, oppdatert og forenklet HMS-håndbok!

    Med HMS-håndboken får både ansatte og ledere enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

    Dette skjer hos Virke!

    Se alle kurs og konferanser
    1. Generalforsamling 2023

     Vi inviterer alle medlemmer til digital generalforsamling 13. juni 2023.

    2. EU regulering av takeaway emballasje og kaffekopper av engangsplast

     Lurer du på hvilket ansvar din bedrift har som følge av engangsplastdirektivet? Hvilket ansvar gir direktivet til produsenter og virksomheter innen servering og take away?

    3. Frokostmøte: Fremtidens handel – er du klar?

     Det er bare et halvt år siden ChatGPT slo ned som en bombe og markerte at fremtiden – det er nå. Siden da har ting virkelig gått fort, også i varehandelen. Hvordan henge med på denne utviklingen?

    4. Åpenhetsloven – Dette må du gjøre nå

     Er du på rett spor om rapportering etter åpenhetsloven?

    Medlemskap i Virke

    Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

    • Juridisk bistand og rådgivning

     Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

    • Analyser og innsikt

     Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

    • Fordelsavtaler og rabatter

     Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.