For ansatte

Forsikring er et svært viktig gode for de ansatte i en virksomhet. Valgmulighetene er mange og interessen blant ansatte er økende.

 • Yrkesskadeforsikring

  Norsk lov sier at alle arbeidstakere skal være med i en yrkesskadeforsikring. Det er en bestemmelse som sikrer at ansatte får erstatning hvis de blir skadet på jobb.

  Les mer om yrkesskadeforsikring her.

 • Fritidsulykkeforsikring

  Med fritidsulykkesforsikring er dine ansatte dekket også utenom arbeidstiden - året rundt. Det gir ekstra økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier.

  Les mer om ulykkesforsikring her.

 • Reiseforsikring

  Reiseforsikringen dekker uforutsette hendelser som kan oppstå i forbindelse med reiser i hele verden.

  Les mer om reiseforsikring her.

 • Helseforsikring

  Helseforsikring garanterer at den ansatte får rask behandling ved behov. Med behandlingsforsikring får den ansatte fri tilgang til Online lege.

  Les mer om helseforsikring her.

 • Dødsfallsforsikring

  Forsikringen gir en engangsutbetaling til de etterlatte ved dødsfall og er en god økonomisk hjelp i en ellers svært vanskelig tid. Erstatningen er uavhengig av dødsårsak, tid og sted.

  Les mer om dødsfallsforsikring her. 

 • Sykdomsforsikring

  Sykdomsforsikring gir en engangsutbetaling til ansatte som har blitt varig arbeidsufør eller har fått en varig nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom. Forsikringen gjelder sykdom som ikke er relatert til yrket, der den lovpålagte yrkesskadeforsikringen ikke strekker til.

  Les mer om sykdomsforsikring her. 

 • Dagpengeforsikring

  Denne forsikringen dekker virksomhetens faste kostnader eller vikarer dersom nøkkelpersoner blir syke.

  Les mer om dagpengeforsikring her

Fyll ut skjema - motta uforpliktende tilbud

Ved å sende inn informasjon, aksepterer du at vi behandler og oppbevarer personopplysninger som ligger vedlagt. Innsendte personopplysninger vil bli slettet innen 3 måneder dersom dere ikke ønsker å benytte dere av vårt tilbud.

Spørsmål?

Kontakt oss gjerne!

Telefon: 40 00 20 21 
E-post: