Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring for ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. Selvstendig næringsdrivende kan kjøpe frivillig yrkesskadeforsikring.

Få tilbud på forsikring

Bli kontaktet for et godt tilbud

En yrkesskadeforsikring er en personalforsikring som gjelder ved:

  • Skade forårsaket av arbeidsulykke.
  • Sykdom som anses som yrkessykdommer.

Erstatningsutmålingen følger Lov om yrkesskadeforsikring.
Det er ingen egenandel på yrkesskadeforsikring.

Forsikringen dekker 

  • Skade forårsaket av arbeidsulykke
  • Sykdom som anses som yrkessykdommer

Forsikringen dekker ikke

  • Belastningsskader
  • Skade som har oppstått i fritiden
  • Sykdom som ikke godkjennes som yrkessykdom

Kontakt oss