Sykdomsforsikring – annen sykdom enn yrkessykdom

Forsikringen dekker andre sykdommer enn yrkessykdom. Sykdomsforsikringen dekker for eksempel belastningslidelser, noe som ikke omfattes av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

Få tilbud på forsikring

Bli kontaktet for et godt tilbud

Forsikringen kan dekke

  • tap i fremtidig inntekt fra 50 % ervervsmessig uførhet
  • mènerstatning ved invaliditet over 50 %

Prisen beregnes ut fra

  • antall i gruppen som skal forsikres
  • kjønnssammensetning i gruppen
  • alderssammensetning i gruppen

Erstatningens størrelse beregnes ut fra

  • alder
  • lønn
  • grad av invaliditet og ervervsmessig uførhet

Forsikringen dekker 

  • Sykdomer som ikke anses som yrkessykdommer

Forsikringen dekker ikke

  • Sykdom som er relatert til yrkessykdommer

Kontakt oss