Dagpengeforsikring i Virke

Denne forsikringen dekker virksomhetens faste kostnader eller vikarer dersom nøkkelpersoner blir syke.

Diplom

Hva får du dekket og hva koster forsikringen?

 • Dagpengeerstatning dersom nøkkelpersoner er sykemeldt
 • Valgfri utbetaling med inntil 300 000 kroner per år per person som blir syk
 • Valgfri forsikringsperiode med dekning fra 6-12 måneder
 • Premie fra 526 kroner per år  - Se priser i bestillingsskjema nedenfor
Bestill forsikringen

Dette må du vite om forsikringen

 • Forsikringen passer godt til virksomheter som er sårbare dersom nøkkelpersoner blir syke.
 • Forsikringen
  • dekker virksomhetens faste kostnader eller kostnader til vikarer.
  • gjelder i antall dager den ansatte er syk.
  • utbetales til virksomheten når den forsikrede er 100 % sykemeldt.
  • kan dekke inntil 3 personer.
  • bortfaller når ansatte ikke lenger har rett til sykepenger fra folketrygden eller valgt forsikringssum er brukt opp.
  • har en egenandelsperiode på 16 dager.
  • starter 30 dager etter den er kjøpt.
 • Personer som forsikres må være under 60 år, i fulltidsstilling, 100 % arbeidsdyktig og medlem av norsk folketrygd.  

Bestill forsikring

Fyll ut skjema under for å kjøpe forsikringen

Kontaktinformasjon

Velg forsikringstid

Antall dager med utbetalt erstatning ved sykdom

Velg ønsket forsikring og se pris

Erstatningsbeløp per år Erstatningsbeløp per måned Erstatningsbeløp per dag Pris per person per år
300 000 25 000 822 3 555
240 000 20 000 658 2 844
200 000 16 667 548 2 370
140 000 11 667 384 1 659
100 000 8 333 274 1 185
60 000 5000 164 711
Erstatningsbeløp per år Erstatningsbeløp per måned Erstatningsbeløp per dag Pris per person per år
300 000 25 000 822 2 630
240 000 20 000 658 2 104
200 000 16 667 548 1 754
140 000 11 667 384 1 228
100 000 8 333 274 877
60 000 5000 164 526

Betingelser

Jeg har lest og forstått Informasjon og betingelser
Jeg bekrefter at ansatt som skal forsikres er 100 % arbeidsfør. Jeg er også kjent med at virksomheten ikke har rett til erstatning ved sykdom, lyte eller men som den ansatte har vist symptomer på de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft.
Jeg ønsker å bli kontaktet for tilbud på andre forsikringer
Jeg ønsker å kjøpe forsikringen

Spørsmål?

Kontakt oss gjerne!

Telefon: 40 00 20 21 
E-post: