Sykefravær – arbeidstakers rettigheter og plikter

Hvordan skal sykefravær håndteres? At rettigheter og plikter i denne forbindelse håndteres på en god måte, er viktig både for alle. Hvis du vil lære hva som gjelder, er dette kurset for deg.

Sykefravær – arbeidstakers rettigheter og plikter

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 15.30
Pris:

4200,- for medlemmer av Virke

6200,- uten medlemskap

Dato: 11.02.2020

Meld meg på

Dette kurset lærer deg å håndtere sykefravær på en korrekt måte. Alle virksomheter vil før eller siden komme i en situasjon hvor en arbeidstaker blir syk eller får syke barn. At rettigheter og plikter i denne forbindelse håndteres på en god måte, er viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Utbytte av kurset

Du får kjennskap til Folketrygdlovens bestemmelser og lærer hvordan sykefravær følges opp i praksis. Kurset vil sette deg i stand til å håndtere ulike spørsmål omkring sykefravær.

Overblikk over kurset

 • Vilkår for rett til sykepenger
 • Arbeidsgivers betalingsplikt
 • Arbeidsgiverperioden
 • Sykepengegrunnlaget
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstakers melde- og dokumentasjonsplikt
 • Egenmelding
 • Sykefraværsoppfølging
 • Kort gjennomgang av ytelser ved barns og barnepassers sykdom

Kursform

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling.Deltakerne får praktisk hjelp til å følge opp dette på sin arbeidsplass.

 

Les mer

Kursholdere

Anita Hegg og Thea Tellemann fra Hovedorganisasjonen Virke

Les mer

Målgruppe

Kurset retter seg spesielt mot ledere med personalansvar og arbeidstakere som arbeider med utbetaling av sykelønn etc.

Les mer

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar. 

Relevante kurs