Lederutvikling | Innhold i programmet

Samlingene

Første samling - Slik blir du en bedre leder

Dato: 26. - 27. september 2018

Sted: Kringler Gjestegård

Dag 1 kl.10.00-17.00

Dag 2 kl 9.00-15.30

 • Er du bevisst og trygg på egen lederrolle? Vi vil gi deg konkrete utviklingsverktøy.
 • Virkes lederutviklingsprogram bidrar til at du blir tryggere og mer kompetent som leder. Du vil lykkes bedre og kan dermed lettere skape resultater for virksomheten.
 • Alle har sterke sider i lederrollen og samtidig et utviklingspotensiale. Vi hjelper deg å bli klar over hvor mulighetene og begrensningene ligger.
 • Lederstil er et begrep med et mangfoldig innhold. Du skal finne din stil og tilpasse den til skiftende utfordringer i virksomheten. Lederrollen gir deg mange utfordringer. Du skal lede, administrere, inspirere og iblant sette grenser for krevende medarbeidere.
 • God ledelse er viktig for medarbeidernes engasjement og trivsel, og forskning viser at dette kan påvirke resultatene i virksomheten. Her har de fleste noe å hente.
Les mer

Andre samling - Slik utvikler du en styrket virksomhet

Dato: 27. - 28. november 2018

Sted: Kringler Gjestegård

Dag 1 kl.10.00-17.00

Dag 2 kl 9.00-15.30

 • For å oppnå gode resultater må du klare å koble virksomhetens overordnede strategi til den enkelte medarbeiders daglige leveranse. Hvordan kan du gi medarbeidersamtalen et strategisk fokus?
 • Det må være klare roller og forventninger til ansvarsfordelingen mellom deg og styret både innad i virksomheten og utad overfor samarbeidsparter og offentlige myndigheter.
 • Alle organisasjoner utvikler seg kontinuerlig, og du må kjenne igjen hvilken fase din virksomhet er i.
 • Endringsledelse er en del av din hverdag som leder. Du må ha fokus på faktorer som påvirker virksomheten din, og navigere i et skiftende politisk landskap.
 • Hva er viktigst for deg å fokusere på for at virksomheten skal utvikle seg positivt? Har du tilstrekkelig nøkkelkompetanse som f.eks. politisk teft, økonomiforståelse og endringskompetanse?
Les mer

Tredje samling - Deg selv og dine medarbeidere

Dato: 8. - 9. januar 2019

Sted: Kringler Gjestegård

Dag 1 kl.10.00-17.00

Dag 2 kl 9.00-15.30

 • Du må forholde deg til lover, forskrifter og avtaler som regulerer ditt forhold til dine medarbeidere. Vi gir deg oversikten og hjelper deg å finne fram.
 • Dine medarbeidere vil også stille krav og ha forventninger til deg. Noen må du sette grenser for. Vi utfordrer og trygger deg slik at du kan ta vare på og utvikle potensialet hos dine medarbeidere.
 • Medarbeiderne har ulikt behov for oppfølging og tilrettelegging. Hvordan kan du møte alle ut fra deres forutsetninger og sikre at de bidrar til virksomhetens mål?
 • Vi gir deg verktøy som letter de utfordrende samtalene, og trener deg i medarbeidersamtaler og konflikthåndtering.
Les mer

Fjerde samling - Du og din lederstil, dine prioriteringer og valg

Dato: 19. - 20. mars 2019

Sted: Kringler Gjestegård

Dag 1 kl.10.00-17.00

Dag 2 kl 9.00-15.30

 • Selvledelse er krevende. Fra oppgavekaos til jobbstruktur. Fra turbulens til vind i seilene. I hvilken grad har du mulighet til å velge selv hva du skal gjøre?
 • Hvilke strategier pleier du å bruke når du skal velge? Vi gir deg verktøy til å håndtere dilemmaer i lederhverdagen.
 • Hva har du lært, og hvordan er det implementert i virksomheten? Hva med lederstilen, er du blitt modigere, er du blitt en bedre samarbeidspartner?
 • Hvor var du som leder da du begynte programmet? Hvor er du nå? Hva la du merke til på veien? Hvor går veien videre?
Les mer