Er det krav til opptjeningstid før egenmelding kan benyttes som dokumentasjon for fravær som skyldes barns eller barnepassers sykdom?

Svar:

Ja, arbeidstaker må ha vært ansatt i virksomheten i minst fire uker for å kunne benytte egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom.

Emneord

  1. Sykefravær