Hva med feriepenger?

Svar:

Dersom bonusen kan knyttes til den enkelte arbeidstakers arbeidsinnsats skal bonus inngå i feriepengegrunnlaget. Det motsatte vil være tilfelle dersom bonusen ikke har sammenheng med medarbeiderens innsats eller tilstedeværelse, for eksempel en ren overskuddsdeling.

Emneord

  1. Lønn
  2. Ferie