Hva regnes som virkedager etter ferieloven?

Svar:

Definert i ferieloven § 5 – alle dager som ikke er søndager eller lovfestede helge- og høytidsdager, dvs. at lørdag regnes som virkedag.

Emneord

  1. Ferie