Hvor stor andel av totallønnen kan bonusen utgjøre?

Svar:

De aller fleste medarbeidere ønsker en relativt stor andel fast lønn. Dette skaper større trygghet for den enkelte i forhold til faste økonomiske forpliktelser. På den andre side må bonusen utgjøre en viss sum for å ha motiverende effekt. Mellom 5 og 10 % av den faste lønnen vil antagelig være en interessant størrelse for de fleste.

Emneord

  1. Lønn