Skal det utbetales bonus når arbeidstaker er i permisjon?

Svar:

Det er opp til virksomhetene å avtale med arbeidstaker hvordan bonus kommer til utbetaling i følgende situasjoner:

  • S

    vangerskaps- og foreldrepermisjon

  • Permisjon knyttet til omsorg av egne barn

  • Militærtjeneste

Annen type permisjon gir normalt ikke rett til å delta i virksomhetens bonusordning. Husk å avtale skriftlig hvordan bonus kommer til utbetaling ved permisjon.

Emneord

  1. Lønn