Bli med i mangfoldsnettverket!

Nettverket gir deg muligheten til å samarbeide med likesinnede HR-ansvarlige fra mellomstore virksomheter som står overfor lignende utfordringer.