Arbeid og inkludering

Virke organiserer en rekke små og store virksomheter innen arbeid og inkludering –både ideelle og kommersielle aktører. Sammen bidrar vi til at flere mennesker får muligheter til å være en del av det norske arbeidslivet.

Nettverk, kompetanseutvikling og interessepolitisk arbeid

Virke er en hovedorganisasjon med mange kommunikasjonsflater for påvirkningsarbeid, sammen med våre medlemmer fremmer vi saker og får gjennomslag av betydning for din virksomhet.

Virke organiserer en rekke små og store virksomheter innen arbeid og inkludering –både ideelle og kommersielle aktører. Sammen bidrar vi til at flere mennesker får muligheter til å være en del av det norske arbeidslivet.

Arbeid er nært forbundet med helse. Virke er opptatt av å se de store linjene i arbeidet for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

Like konkurransevilkår for tiltaksarrangører innen arbeidsinkludering

Virke er opptatt av økt verdiskaping, høyere sysselsetting, arbeidsinkludering, tjenesteutvikling, innovasjon og større mangfold i tilbudet til brukerne.

Et virkemiddel for å nå målene vi har satt oss på vegne av medlemmene, er å øke markedet som er tilgjengelig for ikke-offentlige tjenestetilbydere og bidra til at mer offentlig finansiert tjenesteproduksjon utføres av ideelle og andre private. Det bør settes som mål at andelen private og ideelle aktører som leverer offentlig finansiert tjenesteproduksjon økes med minst 10 prosent i perioden frem til 2029.

Bransjen arbeidsinkludering er en av Virkes prioriterte bransjer i arbeidet med like konkurransevilkår i 2023.

Virke utvikler ny kunnskap

Virke arbeid og inkludering har blitt tildelt midler til faglig utviklingsarbeid som skal bidra til at flere av de 30 prosent som står utenfor arbeidslivet kan komme inn. Arbeidsgivers inkluderingskompetanse er et sentralt tema i arbeidet. Arbeidet koordineres av Virke i tett samarbeid med bransjerådet og etablerte forskningsmiljøer. For spørsmål, ta kontakt med bransjeleder.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.