Vekst for ideelle og frivillige aktører

Ideell vekst handler om å øke andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet som ideell virksomhet. Dette er en av ideell og frivillighets viktigste kampsaker.

Kort fortalt:

  • Ideell sektor hadde i 2016 en sysselsettingsandel på 7.8 % i følge Institutt for samfunns­forskning. Dette er lavt. Til sammenligning hadde Danmark en andel på 13,8 %, mens land som Østerrike, Tyskland og Frankrike lå på rundt hele 25 %. Dette understreker viktigheten av at Norge har gode mål som underbygges med konkrete virkemidler. Bevisst politisk arbeid har resultert i at ideell sektor i 2017 har vokst til 8,9 %.
  • De siste årene er det fattet en rekke viktige vedtak for ideell sektor. Stortinget ønsker at andelen ideelle velferdstjenester skal øke. Regjeringen lanserte en veileder som sikrer reserverte anbudskonkurranser for ideelle, og det er enighet i Stortinget om å dekke de historiske pensjonskostnadene for ideelle aktører.

Veikart for ideell vekst

Virke har lansert Veikart for ideell vekst. Det er de siste årene gjort flere viktige vedtak om ideell vekst på Stortinget, veksten går likevel langsomt. Det er nødvendig å slå fast hvorfor og hvordan ideell sektor bør og kan vokse. Veikartet er utarbeidet av en arbeidsgruppen som har vært ledet av Tone Tellevik Dahl, tidligere byråd for oppvekst og kunnskap og byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune for Arbeiderpartiet.

Gå til veikartet