Bransjestandard for ideell velferd

Støtt opp om bransjestarden for ideell velferd. Standarden bidrar til økt tillit til ideelle organisasjoner, økt åpenhet og etterrettelighet på økonomiske disposisjoner, samt en felles standard for god arbeidsgiverpolitikk i ideell sektor.

Standarden tar for seg blant annet:

 • Definisjon på ideelle velferdsvirksomheter
 • Krav til organisasjonsform
 • Krav til disponeringer og pengeflyt internt i ideelle virksomheter og konserner
 • Retningslinjer for arbeidsgiverpolitikk, åpenhet og ledergodtgjørelser

Hvorfor trenger vi en bransjestandard for ideell velferd?

Standarden skal bidra til:

 • Økt tillit til ideelle organisasjoner
 • Åpenhet og etterrettelighet på økonomiske disposisjoner
 • Felles standard for god arbeidsgiverpolitikk i ideell sektor

Den svarer også på viktige prinsipielle spørsmål:

 • Hva skiller ideelle aktører fra kommersielle aktører?
 • Hva vil det si å ha en ideell organisasjonsform?

Hvem gjelder bransjestandarden for?

Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv slutter seg til den. Den er avgrenset til virksomheter som yter velferdstjenester. Det vil si tjenester ment å styrke helse, sosial situasjon eller utdanning for enkeltmennesker eller samfunnet som helhet.

Eksempler på virksomheter som standarden gjelder for:

 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Avlastningstilbud og botilbud
 • Spesialhelsetjenester
 • Rusbehandling
 • Arbeids- og inkluderingsvirksomheter
 • Rehabiliteringsvirksomheter
 • Barnevern
 • Psykisk helsevern
 • Barnehager
 • Skoler (grunnskoler, videregående skoler, fagskoler, folkehøgskoler, høgskoler og vitenskapelige høgskoler)

Virksomheter og hovedkontor som foreløpig har sluttet seg til:

 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
 • Blå Kors
 • Stiftelsen Blå Kors Drammen
 • Stiftelsen Diakonhjemmet
 • Haraldsplass Diakonale stiftelse
 • NKS Jæren Distriktspsykiatriske senter AS
 • Stiftelsen Betanien Bergen
 • Stiftelsen Fyrlykta
 • Josephines Stiftelse
 • Lukas Stiftelsen
 • Diakonisenteret Stavanger / Tasta sykehjem
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
 • Stiftelsen Signo
 • Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
 • Granlys stiftelse
 • Stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas
 • Stiftelsen Crux
 • Stiftelsen Kirkens Familievern
 • Stiftelsen Hernes Institutt
 • Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS

Send inn tilslutning eller meld interesse

For å slutte virksomheten til standarden fyller du ut skjemaet under og legger ved kopi av styrevedtak (utdrag av styreprotokollen med signatur fra styrets leder eller daglig leder).

Har dere ikke fattet styrevedtak enda? Send inn skjemaet uten styrevedtak for å melde interesse, så tar vi kontakt om en stund. Ved behov kan vi veilede dere i hvordan gjennomføre prosessen og vedtaket.

 • Mal for styresak og vedtak om tilslutning

  Kopier og bruk til gjennomføring av styresak og vedtak. Tilpass gjerne teksten ved behov.

  Bakgrunn

  Virke Ideell og frivillighet har utarbeidet en bransjestandard for ideelle velferdsaktører. Bransjestandarden bidrar til økt tillit til ideelle organisasjoner, økt åpenhet og etterrettelighet for økonomiske disposisjoner, samt en felles standard for god arbeidsgiverpolitikk for ideell sektor.

  Standarden tar for seg blant annet:

  • Definisjon på ideelle velferdsvirksomheter
  • Krav til organisasjonsform
  • Krav til disponeringer og pengeflyt internt i ideelle virksomheter og konserner
  • Retningslinjer for arbeidsgiverpolitikk, åpenhet og ledergodtgjørelser

  Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv slutter seg til den innenfor velferdstjenesteyting og er slik relevant for vår virksomhet.

  Innstilling til vedtak

  [Navn på virksomheten] slutter seg til Virkes bransjestandard for ideell velferd. Styret påtar seg med dette ansvaret for at virksomheten drives i tråd med bransjestandarden.

  Styret ber administrasjonen følge opp styrets vedtak.

 • Viktig om styrets rolle og ansvar

  Det er styret i virksomheten som beslutter å slutte seg til bransjestandarden. Ut over ansvar og plikter som uansett følger av lov- og regelverk, påtar styret seg ansvaret for at virksomheten drives i tråd med bransjestandarden.

  Tilslutningen vil omfatte de deler av konsernet eller styringsstrukturen som styret i dette organisasjonsleddet fastsetter, innenfor styrets myndighet.

  Der virksomheten er organi­sert i et konsern eller annen styringsstruktur jf. punkt 7, gjelder følgende:

  • I konsern med stiftelse som mor beslutter stiftelsens styre tilslutning til bransjestandarden
  • I konsern med forening, lag eller innretning som eier, eller flere ulike eiere som nevnt i punkt 4, beslutter styret i konsernspissen tilslutning, etter fullmakt fra eier(ne)
 • Krav til organisasjonsform

  Ideelle organisasjoner som slutter seg til bransjestandarden kan ha følgende organisering:

  • Stiftelse (STI) med allmennyttig formål
  • Forening / lag / innretning (FLI) med allmennyttig formål
  • Aksjeselskap (AS), 100 % eid av organisasjoner nevnt i denne listen
  • Samvirke (SA), der alle deltakerne er organisasjoner nevnt i denne listen
  • En virksomhet drevet av en ideell organisasjon, som er organisert som aksjeselskap, oppfyller ikke lenger bransjestandardens krav dersom den selges til eiere som ikke er nevnt i punktene over. Tilsvarende gjelder for deltakerskifte i samvirker. 

  En virksomhet drevet av en ideell organisasjon, som er organisert som aksjeselskap, oppfyller ikke lenger bransjestandardens krav dersom den selges til eiere som ikke er nevnt i punktene over. Tilsvarende gjelder for deltakerskifte i samvirker. 

Fyll ut skjemaet og send inn med eller uten styrevedtak

Har virksomheten gjennomført styresak og vedtak om tilslutning?

Kontakt